Een nieuw jaar; nieuwe wet- en regelgeving

Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kan compensatie aangevraagd worden voor de transitievergoeding die is betaald bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. Vraag vòòr 1 oktober 2020 de compensatie van vergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 aan. Wij informeren u rond 1 april verder.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Als werkgever moet je gezondheids- en veiligheidsrisico’s inventariseren, hiervoor maatregelen treffen en deze evalueren. Deze verplichting geldt al sinds 1994, maar wordt nog niet door alle (kleine) werkgevers nageleefd. Het kabinet zet meer in op naleving hiervan. Hulp nodig bij het opstellen of toetsen van de RIE? Wij helpen graag.

Verplicht rookbeleid

Organisaties moeten verplicht HR beleid voeren om de organisatie rookvrij te krijgen. Bedrijfsartsen nemen rookgedrag mee in elk contact en zullen roken ontmoedigen door tools aan te bieden om te stoppen met roken. Eerstelijns stoppen met roken programma’s worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Cumulatie van ontslaggronden

Ontslag kan nu worden aangevraagd op basis van de cumulatiegrond. Dit betekent dat ontslag wordt toegewezen als sprake is van een combinatie van meerdere ontslaggronden. Dat betekent dat ‘halve’ ontslagredenen kunnen worden gebruikt. Zo kan disfunctioneren gecombineerd worden met een verstoorde arbeidsverhouding of ernstig verwijtbaar handelen. Ook frequent ziekteverzuim is een ontslaggrond.