21 september 2020: start week van de RIE

Van 21 tot en met 25 september is het de week van de RIE, oftewel de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Dit keer staat de ondernemer centraal. Ondernemers weten immers over het algemeen goed wat speelt in hun organisatie, maar zijn niet de expert op het gebied van de RIE. De week van de RIE biedt hulp en ondersteuning.

Waarom is de RIE belangrijk?

Naast dat het opstellen van de RIE verplicht is vanuit de Arbowet, wilt u als werkgever risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid zo klein mogelijk houden. Denk aan actuele zaken als:

  • Het voorkomen van corona besmettingen
  • Fysieke en/of mentale klachten door meer thuiswerken
  • Het ontstaan van mentale klachten door de corona situatie

In het jaarplan 2020 van de Inspectie SZW worden al extra en strengere controles genoemd, de boetes zijn verhoogd en er worden sneller boetes uitgedeeld.

Bent u al op weg?

Check uw route naar de RIE. En bel of mail ons als u hulp nodig heeft bij het opstellen of toetsen van de RIE, of bij de uitvoering van het plan van aanpak.

Week van de RIE