Aanvragen herbeoordeling WIA door werkgever

Vanaf half september 2017 is het voor werkgevers mogelijk om bij het UWV een formulier te downloaden om een herbeoordeling van de gezondheid van een (ex-)werknemer aan te vragen als de gezondheid van deze (ex-)werknemer verbetert of verslechtert.

Wanneer de gezondheid van uw (ex-)werknemer verbetert of verslechtert, kan dat invloed hebben op zijn mogelijkheden om te werken. Een herbeoordeling van de gezondheid van uw (ex-)werknemer is een nieuwe beoordeling van zijn arbeids(on)geschiktheid. Het UWV bepaalt dan opnieuw de mogelijkheden van uw (ex-)werknemer om te werken. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte of duur van zijn WIA-uitkering. Ook kan misschien de re-integratie worden aangepast.

Niet alleen u als werkgever, maar ook de (ex-)werknemer of de verzekeraars kunnen bij het UWV een aanvraag tot herbeoordeling indienen. Dit kan met het nieuwe formulier “Aanvragen herbeoordeling WIA, door werkgever, verzekeraar of andere instantie”.

Onderbouwen

Voor het aanvragen van een herbeoordeling van een (ex-)werknemer moet wel een aanleiding zijn en u moet de aanvraag goed onderbouwen. Verzekeraars en andere instanties konden al eerder een herbeoordeling aanvragen namens een (ex-)werkgever. Dit kan echter uitsluitend met een machtiging van de (ex-)werkgever.

Meer informatie

Op UWV.nl kunt u meer lezen over een herbeoordeling van de gezondheid van een (ex-)werknemer.