De vernieuwde Arbowet deel 2: Preventie

Met de gedachte “betere zorg voor werkenden” is de wetgeving rondom arbo continu in beweging. Ontwikkelingen zijn steeds meer gericht op de toenemende betrokkenheid van werkgevers én werknemers bij het voorkomen van verzuim en het stimuleren en beschermen van de veiligheid en de gezondheid op de werkvloer.

Volgens de Arbowet bent u als werkgever verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers. Oftewel u investeert in duurzame inzetbaarheid en preventie. Er worden mogelijkheden gerealiseerd dat werknemers nu en in de toekomst vitaal kunnen blijven werken.

Preventie op tijd inzetten

Gunstige arbeidsomstandigheden, een gezonde levensstijl en een goede balans tussen werk en privé, kunnen hierbij helpen en voorkomen verzuim. Op tijd in actie komen zorgt er niet alleen voor dat werknemers langer en goed kunnen blijven werken, u voorkomt tevens dat werknemers (tijdelijk) uitvallen door ziekte. Maar hoe zorgt u er als werkgever voor dat het werk minder belastend of zelfs mogelijk gezonder wordt voor uw werknemers voor nu en voor de lange termijn?

Deze 3 preventieve maatregelen zijn opgenomen in de nieuwe Arbowet,

  1. In de eerste plaats voert u een spreekuur door de bedrijfsarts in voor werknemers, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.
  2. Ook kan een bedrijfsarts de werkvloer bezoeken.
  3. Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. De benoeming van de persoon van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden. Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.

Volgende nieuwsbrief: de preventiemedewerker
Meer informatie over de preventiemedewerker behandelen wij in de volgende nieuwsbrief.