De belangrijkste wijzigingen in de Arbowet in het kort

Wij willen graag, net als u, gezonde werknemers die gemotiveerd en fit zijn. Fitte en gemotiveerde werknemers houden uw bedrijf gezond en zorgen voor continuïteit en groei. Ook de overheid wil hierbij haar steentje bijdragen. De vernieuwde Arbowet is hier een goed voorbeeld van. Wij hebben voor u alle wijzigingen op een rijtje gezet. Meld u nu aan voor onze digitale nieuwsbrief en u ontvangt regelmatig uitgebreide informatie over de Arbowet. Lees deel 1:  de Second Opninion

De Bedrijfsarts

 • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur.
 • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Lees meer over Second Opinion

Ondernemingsraad/ Personeelsvertegenwoordiging

 • Grotere betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen.
 • De OR/ PVT krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • OR/PVT en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners, vooral over de risico’s en afspraken over aansprakelijkheden.

Arbo dienstverlener

Afspraken over arbo dienstverlening worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. In deze overeenkomst staat in ieder geval:

 1. dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
 2. op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
 3. hoe zijn de toegang tot de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en OR geregeld;
 4. hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion;
 5. hoe de klachtenprocedures werken;
 6. hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. De Inspectie SZW mag bijvoorbeeld werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.

Heeft u nog vragen over Arbo & Verzuim of over de vernieuwde Arbowet? Neem vrijblijvend contact met ons op met één van de gecertificeerde casemanagers van ArboTeam via info@arboteam.nl of bel naar 040-3043040