Blog Arbo & Verzuim

ARBO vragen vanuit de praktijk

Moet een vertrouwenspersoon worden aangesteld?

Neerbuigende opmerkingen, negeren, agressie, pesten. Problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen maar waar men letterlijk ziek van kan worden. Het kan voor een slachtoffer lastig zijn open over de problemen te praten. Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen.

Sanne Vervoort- ArboTeam

Mag ik uw aandacht voor de ziekmelding?

Het beleid staat en het is voor alle partijen duidelijk wat de afspraken zijn als een medewerker zich ziek meldt. Waarom zijn deze afspraken zo belangrijk? Zeker in een tijd waarin we moeten voldoen aan specifieke richtlijnen die gaan over gezondheid en werken. Laat ik beginnen bij de ziekmelding.

Sanne Vervoort- ArboTeam

Sanne over het maken van verzuimbeleid

Je hebt een passende arbodienst of bedrijfsarts gevonden. Samen gaan jullie aan de slag om verzuim waar mogelijk terug te dringen en vooral ook te voorkomen. Want verzuim kan een enorme kostenpost zijn. Bovendien wil je tevreden en productieve medewerkers. Maar waar begin je? Hoe pak je het aan? Ik help je graag de eerste stappen te zetten.

Sanne Vervoort- ArboTeam

Sanne aan het woord!

Mijn allereerste blog, best een beetje spannend maar ik ga ervoor! Waarover gaan die blogs dan? Ik besteed aandacht aan arbo & verzuim, preventie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ik bespreek vragen en uitdagingen waar wij in ons vakgebied tegenaan lopen. En zoals bij ieder “verhaal” begin ik bij het begin.

ARBO vragen vanuit de praktijk

Uw medewerker kiest zelf voor behandeling; verlof of verzuim?

Uw medewerker kiest zelf voor behandeling; verlof of verzuim? Uw medewerker kiest zelf voor een behandeling in een ziekenhuis waardoor hij enkele dagen of zelfs weken niet kan werken. Wanneer is er sprake van verlof en wanneer van verzuim? En bent u verantwoordelijk voor de loondoorbetaling?

ARBO vragen vanuit de praktijk

Wat doet een preventiemedewerker?

In 2005 is in de Arbowet opgenomen dat elk bedrijf ten minste één preventiemedewerker moet hebben. Maar wat doet een preventiemedewerker precies?

Stress beroepziekte nummer 1

Stress, beroepsziekte nummer 1!

Stress op het werk is beroepsziekte nummer één. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. Dit blijkt uit cijfers van TNO. Steeds vaker kampen ook jongere werknemers tussen de 25 en 35 jaar met deze klachten.

Vanuit de praktijk - Arbo vragen

Wat doet nu precies een vertrouwenspersoon?

Omgang met collega’s en leidinggevenden kan veel invloed hebben op hoe een werknemer zich voelt. Zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Dit wordt ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd. Een werkgever is wettelijk verplicht dit ongewenste en grensoverschrijdende gedrag aan te pakken en een veilige werkomgeving te bieden aan […]

ARBO vragen vanuit de praktijk

Hoe voer je een verzuimgesprek?

Workshop Verzuimaanpak voor HR en leidinggevenden Onlangs hebben we bij een van onze klanten een workshop ‘Verzuimaanpak’ gegeven. In dit geval was de workshop gericht aan HR en leidinggevenden. Naast informatieoverdracht proberen we ook aan de hand van praktijkvoorbeelden en een aantal quizvragen uit te leggen hoe u dient om te gaan met verzuim.