Blog Arbo & Verzuim

ARBO vragen vanuit de praktijk

Uw medewerker kiest zelf voor behandeling; verlof of verzuim?

Uw medewerker kiest zelf voor behandeling; verlof of verzuim? Uw medewerker kiest zelf voor een behandeling in een ziekenhuis waardoor hij enkele dagen of zelfs weken niet kan werken. Wanneer is er sprake van verlof en wanneer van verzuim? En bent u verantwoordelijk voor de loondoorbetaling?

ARBO vragen vanuit de praktijk

Wat doet een preventiemedewerker?

In 2005 is in de Arbowet opgenomen dat elk bedrijf ten minste één preventiemedewerker moet hebben. Maar wat doet een preventiemedewerker precies?

Stress beroepziekte nummer 1

Stress, beroepsziekte nummer 1!

Stress op het werk is beroepsziekte nummer één. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. Dit blijkt uit cijfers van TNO. Steeds vaker kampen ook jongere werknemers tussen de 25 en 35 jaar met deze klachten.

Vanuit de praktijk - Arbo vragen

Wat doet nu precies een vertrouwenspersoon?

Omgang met collega’s en leidinggevenden kan veel invloed hebben op hoe een werknemer zich voelt. Zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Dit wordt ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd. Een werkgever is wettelijk verplicht dit ongewenste en grensoverschrijdende gedrag aan te pakken en een veilige werkomgeving te bieden aan […]

ARBO vragen vanuit de praktijk

Hoe voer je een verzuimgesprek?

Workshop Verzuimaanpak voor HR en leidinggevenden Onlangs hebben we bij een van onze klanten een workshop ‘Verzuimaanpak’ gegeven. In dit geval was de workshop gericht aan HR en leidinggevenden. Naast informatieoverdracht proberen we ook aan de hand van praktijkvoorbeelden en een aantal quizvragen uit te leggen hoe u dient om te gaan met verzuim.

ARBO vragen vanuit de praktijk

Weet u hoe een locomokipkachelfantje eruit ziet?

Op het congres van VeReFi (Verzuim Re-integratie en Financiën) kreeg ik de opdracht deze te tekenen samen met mijn buurvrouw. Zonder overleg. Met onze handen samen aan één pen. De voorgaande opdracht om samen een huis te tekenen ging ons een stuk beter af. Sterker nog, alle 200 koppels hadden een vierkant met driehoek daar […]

Vanuit de praktijk - Arbo vragen

Verdieping in arbocijfers onderdeel van HR beleid

Januari is dé maand voor vele bedrijven om het boekjaar af te sluiten. Jaarverslagen worden opgemaakt. En daar horen ook verzuimcijfers bij. Bekend is dat economische groei een stijging van het ziekteverzuim tot gevolg heeft. De cijfers van het 4e kwartaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn nog niet bekend. Maar de twee […]

Vanuit de praktijk - Arbo vragen

Samenwerking ArboTeam en Insucare

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING: VOORDEEL VOOR WERKGEVER ÉN WERKNEMER Gaat u overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Dan maakt u mogelijkerwijs een afweging met betrekking tot prijs en kwaliteit. Ook uw werknemers staan voor deze keuze. Wellicht heeft u een collectieve zorgverzekering aangeboden. Een mooie optie die kwaliteit biedt tegen een aantrekkelijke prijs. Als werkgever heeft u baat […]

Vanuit de praktijk - Arbo vragen

Wat is nu precies een RI&E?

Het doel van de RI&E is het in kaart brengen van de arborisico’s binnen uw bedrijf en het opstellen van een plan van aanpak om deze risico’s te beheersen. Maar wat is het nu precies? Carin Seuren, een van onze partners legt het u uit.