Boetes verhoogd voor ontbreken Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

In de Arbowet is opgenomen dat elk bedrijf verplicht is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met Plan van aanpak uit te voeren. Uit de Arbobalans 2018 blijkt echter dat 52% van de bedrijven geen RI&E heeft. Dit betreft met name de kleinere bedrijven. Staatssecretaris van Ark trof maatregelen. Per 22 juli 2019 zijn de boetes voor bedrijven die de verplichting met betrekking tot de RI&E en Plan van aanpak onvoldoende naleven verhoogd.

Bij het niet beschikken over een RI&E kan nu direct een boete opgelegd worden tot 4500 euro ( boete voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers). Het niet voldoen aan de verplichtingen rondom het Plan van aanpak kost een bedrijf, na waarschuwing, tot 3000 euro.

Wist u dat?
  • In 2017 hebben 116 duizend werknemers (1,6%) een arbeidsongeval gehad tijdens het werk dat heeft geleid tot verzuim.
  • In middelgrote bedrijven (10-100 werknemers) komen arbeidsongevallen met verzuim meer voor dan in grotere bedrijven.
  • De kans op ongevallen mét verzuim is het hoogst in de sectoren vervoer, landbouw, industrie en horeca.
  • Van de beroepen scoren de agrarische, technische en transportberoepen het hoogst.

Waar moet u verder aan voldoen?

De Arbowet verplicht werkgever te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, in alle aspecten die met het werk te maken hebben. Denk daarbij ook aan de volgende verplichtingen:

Vragen of hulp nodig?

Wilt u meer weten over de RI&E met Plan van aanpak, of andere onderwerpen uit de Arbowet? Neem gerust contact met onze specialisten: 040 304 3040