ARBO vragen vanuit de praktijk

Een nieuw jaar; nieuwe wet- en regelgeving

Vanaf 1 april 2020 kan compensatie aangevraagd worden voor de transitievergoeding die is betaald bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. Vraag vòòr 1 oktober 2020 de compensatie van vergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 aan. Wij informeren u rond 1 april verder.

Zomerdeal; uw verzuimdossier kosteloos door ons laten beoordelen!

De wetgeving rondom verzuim en re-integratie is ingewikkeld en verandert continu. Het is dan ook niet vreemd dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. U vaart dan misschien wel blind op de adviezen van de casemanager of bedrijfsarts, maar u heeft er misschien niet altijd een goed gevoel bij. Laat het dossier van uw verzuimende medewerker nu gratis checken.

Boetes verhoogd voor ontbreken Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

In de Arbowet is opgenomen dat elk bedrijf verplicht is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met plan van aanpak uit te voeren. Per 22 juli 2019 zijn de boetes voor bedrijven die de verplichting met betrekking tot de RI&E en Plan van aanpak onvoldoende naleven verhoogd.

UWV werkgeversportaal - eHerkenning machtigen

UWV werkgeversportaal: machtig ArboTeam met eHerkenning

Zaken rondom werknemersverzekeringen regelt u via het werkgeversportaal van het UWV. Denk aan de 42ste weekmelding bij verzuim, het indienen van een re-integratieverslag, en inzage in een afgegeven WGA beschikking. Vanaf 1 november 2019 is inloggen bij het UWV alleen nog mogelijk met eHerkenning. Hiermee logt u veilig in, ook bij andere online overheidsdiensten met nog maar 1 wachtwoord.

Stress op werkvloer

Sharing is caring: over stress op de werkvloer

Uit cijfers van TNO blijkt immers dat burn-out klachten gestaag stijgen. Werkdruk wordt door 48% van de werkgevers gezien als het belangrijkste risico in hun organisatie. Maar er werden in de afgelopen twee jaar geen concrete maatregelen aan gekoppeld. Tijd dus om aan de slag te gaan!

ARBO vragen vanuit de praktijk

TNO lanceert app BewustBelast voor inzicht in fysieke belasting

Wordt binnen uw organisatie zware fysieke arbeid verricht? En zijn uw medewerkers zicht bewust van de risico’s hiervan? Het creëren van een gezonde werkomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers. U zorgt immers voor de randvoorwaarden, zoals het beschikbaar stellen van hulpmiddelen. En uw werknemers maken, bewust of onbewust, de keuze hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren. Met of zonder hulpmiddel bijvoorbeeld. Lees meer

Stress op werkvloer

Intervisiebijeenkomst: “Stress op de werkvloer”

ArboTeam, Insucare en FinniZ zetten nog een extra stap voor onze relaties in de vorm van een Intervisiebijeenkomst op maandag 17 juni aanstaande. Vanuit de dagelijkse praktijk pikken wij signalen op die wij graag gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Onze specialisten nodigen u uit om praktische vraagstukken met elkaar te bespreken en eigen ervaringen uit te wisselen op het gebied van pensioen, inkomen, zorg en arbo. Lees meer

Wij bedanken onze bedrijfsartsen en arbodeskundigen!

Wij bedanken onze bedrijfsartsen en arbodeskundigen Wat zijn wij trots op ons netwerk van specialisten waarmee wij werkgevers helpen op het gebied van Arbo en Verzuim. Reden genoeg om een aantal partners te verwelkomen bij ons op kantoor.

ARBO vragen vanuit de praktijk

NIEUW: webpagina speciaal voor de zieke werknemer!

NIEUW: webpagina speciaal voor de zieke werknemer! Ziek? Wat nu?! Vanaf nu kan uw werknemer met alle vragen terecht op de nieuwe webpagina van ArboTeam. Hier vinden zij informatie over bijvoorbeeld de rol van de bedrijfsarts, het opstellen van een plan van aanpak en alle andere te nemen stappen bij verzuim.

Is uw bedrijf het vitaalste bedrijf van Nederland?

Pieter van den Hoogenband gaat namens zorgverzekeraar ONVZ en MKB-Nederland op zoek naar het bedrijf dat het meest investeert in het vitaal houden van zijn medewerkers. De olympisch zwemkampioen maakt op 19 november bekend welk bedrijf zich Het Vitaalste Bedrijf van Nederland 2018 mag noemen.

Lees meer