De Bedrijfsarts

Vraag

Wat mag u van de bedrijfsarts verwachten en wat verwacht de arts van u als werkgever? Wat is ieders rol en verantwoordelijkheid bij verzuim? Als werkgever werkt u verplicht samen met een bedrijfsarts. In de praktijk blijkt niet in alle gevallen duidelijk wat werkgevers van deze arts kunnen verwachten. Ook is er onzekerheid over de informatie die de werkgever moet verschaffen om de bedrijfsarts goed te laten functioneren.

Antwoord

Meldt een werknemer zich ziek, dan kunt u de bedrijfsarts vragen om te beoordelen in hoeverre de werknemer in staat is geheel of gedeeltelijk te werken. De bedrijfsarts komt vervolgens met een advies. Als een werknemer langer dan zes weken ziek is, maakt de arts een probleemanalyse. In het verlengde daarvan kunt u als werkgever een plan van aanpak maken voor herstel en re-integratie.

Advies ArboTeam

De bedrijfsarts is, net als u, een belangrijke speler in het managen van verzuim. Een effectieve verzuimbegeleiding staat of valt met goede communicatie. In onze praktijk zien wij dat het hieraan soms nog ontbreekt. Ons advies:

 • Voer geregeld overleg met uw bedrijfsarts
  Nodig de arts uit bij vergaderingen waarin u het verzuim samen met ArboTeam binnen uw bedrijf bespreekt. Plan eventueel een afzonderlijk overleg voor dit doel. Schakel op tijd de arbeidsdeskundige in.
 • Bespreek de probleemanalyse nauwgezet
  In de probleemanalyse beschrijft de bedrijfsarts wat er aan de hand is waardoor een werknemer niet kan werken. Bespreek met uw arts de onmogelijkheden en met uw arbeidsdeskundige de mogelijkheden. Welke taken of werkzaamheden kan een werknemer eventueel wél op zich nemen? Wat kunt ú doen om terugkeer naar werk te versnellen? Vraag advies.
 • Voed uw bedrijfsarts met informatie
  Verzuim staat niet altijd op zichzelf. Als werkgever heeft u vaak informatie over werknemers die belangrijk kan zijn voor de arts. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsinzet, werkverhoudingen of werkhouding.
 • Kijk verder dan incidentele verzuimgevallen
  Management van verzuim vraagt een toekomstbestendig personeelsbeleid. Uw verzuimmanager kan u adviseren over preventieve maatregelen om verzuim te beperken. Bespreek ook uw ondernemingsplannen op langere termijn. Wat kunt u als werkgever doen om uw werknemers gezond mee te nemen in uw toekomstige bedrijfsambities?

ArboTeam werkt samen met gespecialiseerde bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen door heel Nederland. Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen? We laten het u zien. Neem contact met ons op.

Vragen over de bedrijfsarts?