Margriet is HR-manager bij een succesvol ICT-bedrijf in de omgeving Eindhoven.  70 medewerkers zorgen er dagelijks voor dat de klanten van het bedrijf optimaal worden bediend. Uit een recent gehouden onderzoek onder de medewerkers blijkt dat deze medewerkers met veel plezier werken, veel autonomie ervaren en zich gewaardeerd voelen. Het verzuim binnen het bedrijf is laag (1,5%), de omzet flink gestegen en talent kan worden behouden ondanks de enorme concurrentie.

Vijf jaar geleden was de situatie heel anders. Margriet begon op dat moment haar nieuwe uitdaging als HR-manager. Ze had als HR-adviseur ervaring opgedaan bij verschillende bedrijven en was toe aan een nieuwe uitdaging.

De uitdagingen waar Margriet voor stond waren niet gering. Medewerkers voelde zich niet betrokken bij de onderneming, er was hierdoor veel verloop onder de medewerkers. Er was geen duidelijk verzuimbeleid. Het verzuimpercentage was hoog (6%). Vooral op twee specifieke afdelingen liep het verzuim de spuitgaten uit. Nieuwe medewerkers werden vooral aangetrokken door een hoger salaris te bieden. De rest van de arbeidsvoorwaarden waren sober te noemen.

Tijdens haar gesprekken met het management had Margriet een duidelijke visie gepresenteerd: “zorgen voor vitale medewerkers, die goed presteren en zich voortdurend ontwikkelen”. Het management zag de urgentie hiervan in en gaf Margriet alle ruimte om dit doel te bereiken.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850


Samen met de mensen van Insucare heeft ze de arbeidsvoorwaarden opgetuigd die passen bij de filosofie van het bedrijf: “De medewerker op de eerste plaats!”.


Stap één was om de bestaande situatie goed in kaart te brengen. Er volgden goede gesprekken met alle werknemers over werk en ontwikkeling. Maar ook over normen en waarden.  De arbeidsvoorwaarden moesten tegen het licht worden gehouden: wat is goed geregeld, wat kan beter? Welke risico’s lopen de medewerkers? Welke risico’s lopen wij als bedrijf?  Er moest een verzuimbeleid worden gemaakt. Hoe willen we als bedrijf omgaan met verzuim? Welke rol zien we hierin weggelegd voor de medewerkers, leidinggevenden, management, bedrijfsarts, etc.

Margriet zag in dat ze bij het realiseren hiervan hulp kon gebruiken. Ze ging daarom op zoek naar een dienstverlener die haar kon helpen om haar doel te realiseren. Het moest een dienstverlener zijn die snel kan schakelen, waar alle kennis aanwezig is en die met oplossingen komt. Persoonlijk contact is daarbij erg belangrijk. Margriet vond al deze criteria terug in de, inmiddels vijfjarige, samenwerking met Insucare | ArboTeam.

Samen met de mensen van Insucare heeft ze de arbeidsvoorwaarden opgetuigd die passen bij de filosofie van het bedrijf: “De medewerker op de eerste plaats!”. Met de mensen van ArboTeam, Margriet noemt ze ook wel eens collega’s want zo voelt het, is het verzuimbeleid ontwikkeld en ingevoerd. Op de afdelingen waar het verzuim enorm hoog was, zijn er gesprekken gevoerd met de medewerkers en leidinggevenden samen met Margriet. Hieruit kwam naar voren dat leidinggevenden het lastig vonden om een verzuimgesprek te voeren. ArboTeam organiseerde een training in het voeren van verzuimgesprekken. En bij ziektedossiers werden de leidinggevende actief betrokken op het dossier door de casemanager van ArboTeam. Het resultaat is dat leidinggevenden uitstekend een dialoog kunnen voeren met de zieke medewerker. En dat de arbeidsmogelijkheden die een zieke medewerker heeft, worden benut.

Margriet is nu samen met de mensen van Insucare en ArboTeam een bewegingsprogramma aan het uitrollen. Om bevlogen medewerkers te krijgen en te behouden, is een goede gezondheid van de medewerkers essentieel. Het bewegingsprogramma zorgt op een laagdrempelige manier er voor dat medewerkers meer gaan bewegen. Insucare heeft het programma geïntroduceerd, berekend wat het Margriet en haar collega’s kan opleveren en helpt bij de implementatie. De mensen van ArboTeam bespreken periodiek met Margriet aan de hand van datagegevens de effecten van het programma.

Margriet heeft haar doel, “vitale medewerkers, die goed presteren en zich voortdurend ontwikkelen’, in zicht. Maar ze is nog lang niet klaar, want ze heeft inmiddels nieuwe doelen aan het management gepresenteerd. En ze zit nog boordevol energie om ook deze doelen te halen, samen met haar collega’s van Insucare en ArboTeam.


Financiële gezondheid van uw medewerkers

Biedt u uw medewerkers hulp bij financiële problemen? Een belangrijke vraag om te beantwoorden nu het leven duurder wordt, geldzorgen bij lage en middeninkomens toenemen en er sprake is van arbeidskrapte. Hoe kunt u financiële gezondheid een plek kunt geven in de organisatie. Wij zetten een aantal tips voor u op een rij.
Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking of rugzak

Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking

Steeds meer werkgevers geven aan dat het aannemen en doorstromen van mensen uit bepaalde doelgroepen een hoge prioriteit heeft. Het aandeel medewerkers met een arbeidsbeperking neemt echter nog niet toe binnen bedrijven. De subsidieregelingen blijken vaak niet bekend te zijn. Wij geven een overzicht van deze regelingen.
Ziekteverzuim en disfunctioneren

Verzuim en disfunctioneren

Een werknemer meldt zich ziek tijdens een functioneringstraject. Regelmatig begeleid ik als casemanager dergelijke casussen en zie ik hoe complex zo’n situatie kan zijn. Wat kan je het beste doen in zo’n geval? Ik geef graag wat tips, op basis van mijn ervaringen uit de praktijk.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.