Moet een vertrouwenspersoon worden aangesteld?

Neerbuigende opmerkingen, negeren, agressie, pesten. Problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen maar waar men letterlijk ziek van kan worden. Het kan voor een slachtoffer lastig zijn open over de problemen te praten. Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Uw werknemer kan zelf, zonder de leidinggevende in te lichten, de vertrouwenspersoon inschakelen. Samen bekijken ze het probleem, bespreken ze wat de werknemer zelf al heeft ondernomen, en bepalen mogelijke vervolgstappen. De vertrouwenspersoon helpt de medewerker om te gaan met het ongewenste gedrag. Naast een luisterend oor biedt hij ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie.

Casus: 

Een medewerker komt bij de preventiemedewerker met de melding onheus bejegend te zijn toen zij aan het kopiëren was bij een apparaat dat bij de ingang van de (werk)douches stond. De aangeklaagde was schaars gekleed uit de douche gekomen en had – volgens de melder – seksistisch toespelingen gemaakt. De preventiemedewerker verwijst door naar de vertrouwenspersoon. Die vangt in eerste instantie de melder op en gaat met haar in gesprek. Tijdens dat gesprek wordt duidelijk wat de melder wil; excuses voor de gedane uitspraken en in gesprek met de aangeklaagde in aanwezigheid van de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon maakt – na toestemming van melder – een afspraak met aangeklaagde. In dat gesprek is de vertrouwenspersoon toehoorder en staat als steun naast de melder. De melder geeft aan waarom de opmerkingen in combinatie met het schaars gekleed zijn, haar raakte. Het deed haar terugdenken aan een vervelend incident uit haar verleden bij een zwembad. De aangeklaagde geeft in dat gesprek aan de opmerkingen niet seksistisch te hebben bedoeld, dankt haar voor haar openheid en maakt zijn welgemeende excuses. Door dit gesprek is verdere escalatie en eventueel verzuim voorkomen en gezorgd voor een veilige werkplek.

De vertrouwenspersoon vraagt vervolgens aan het management om eens te kijken naar de plaats van het kopieerapparaat en de deur naar de doucheruimte. Door een kleine aanpassing in de gang wordt het probleem opgelost.

Wat doet een vertrouwenspersoon en welke bevoegdheden heeft hij?

  • Opvang en begeleiding van werknemers die last hebben van ongewenste omgangsvormen;
  • Het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners;
  • Hij mag de directie gevraagd en ongevraagd advies geven over eventuele patronen die hij ziet;
  • Er is een geheimhoudingsplicht, tenzij het gaat om strafbare feiten waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt.

Vertrouwenspersoon aanstellen

Wilt u een vertrouwenspersoon aanstellen? Lees meer over de taken en het aanstellen van een vertrouwenspersoon.