Laatste nieuws over Arbo & Verzuim

Zomerdeal; uw verzuimdossier kosteloos door ons laten beoordelen!

De wetgeving rondom verzuim en re-integratie is ingewikkeld en verandert continu. Het is dan ook niet vreemd dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. U vaart dan misschien wel blind op de adviezen van de casemanager of bedrijfsarts, maar u heeft er misschien niet altijd een goed gevoel bij. Laat het dossier van uw verzuimende medewerker nu gratis checken.

Boetes verhoogd voor ontbreken Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

In de Arbowet is opgenomen dat elk bedrijf verplicht is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met plan van aanpak uit te voeren. Per 22 juli 2019 zijn de boetes voor bedrijven die de verplichting met betrekking tot de RI&E en Plan van aanpak onvoldoende naleven verhoogd.
UWV werkgeversportaal - eHerkenning machtigen

UWV werkgeversportaal: machtig ArboTeam met eHerkenning

Zaken rondom werknemersverzekeringen regelt u via het werkgeversportaal van het UWV. Denk aan de 42ste weekmelding bij verzuim, het indienen van een re-integratieverslag, en inzage in een afgegeven WGA beschikking. Vanaf 1 november 2019 is inloggen bij het UWV alleen nog mogelijk met eHerkenning. Hiermee logt u veilig in, ook bij andere online overheidsdiensten met nog maar 1 wachtwoord.

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.