Laatste nieuws over Arbo & Verzuim

ARBO vragen vanuit de praktijk

Een nieuw jaar; nieuwe wet- en regelgeving

Vanaf 1 april 2020 kan compensatie aangevraagd worden voor de transitievergoeding die is betaald bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. Vraag vòòr 1 oktober 2020 de compensatie van vergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 aan. Wij informeren u rond 1 april verder.

Zomerdeal; uw verzuimdossier kosteloos door ons laten beoordelen!

De wetgeving rondom verzuim en re-integratie is ingewikkeld en verandert continu. Het is dan ook niet vreemd dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. U vaart dan misschien wel blind op de adviezen van de casemanager of bedrijfsarts, maar u heeft er misschien niet altijd een goed gevoel bij. Laat het dossier van uw verzuimende medewerker nu gratis checken.

Boetes verhoogd voor ontbreken Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

In de Arbowet is opgenomen dat elk bedrijf verplicht is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met plan van aanpak uit te voeren. Per 22 juli 2019 zijn de boetes voor bedrijven die de verplichting met betrekking tot de RI&E en Plan van aanpak onvoldoende naleven verhoogd.

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.