PBverzuim

Ons digitale platform PBverzuim biedt u de mogelijkheid als werkgever of HR-professional om zekerheid in te bouwen voor zowel uw onderneming als voor uw werknemers. Met de PBverzuim module kunt u online, op ieder moment van de dag, de verzuimsituatie binnen uw onderneming volgen.

PBverzuim verbindt interne- en externe partijen die betrokken zijn bij verzuim in een virtueel verzuimteam. Dossiers, protocollen en informatiestromen zijn centraal opgeslagen in de Cloud en toegankelijk voor geautoriseerde partijen zoals casemanagers, bedrijfsarts en HR-professionals. Met PBverzuim weet u zeker dat iedere betrokkene tijdig op de hoogte is van de juiste informatie.

Gebruik van onze PBverzuimmodule is onderdeel van het Arbo op Maat pakket. Dit levert u aanzienlijke tijdwinst op in het beheren en registreren van verzuim. De online module voorziet in een bewaking van de procedure, van de ziekmelding tot en met de uitspraak naar aanleiding van een WIA-aanvraag. Het leidt u door alle stappen van de Wet Verbetering Poortwachter, ondersteund door helpschermen en toelichtingen. Door middel van statusoverzichten kan men direct zien in welke fase van de procedure een zieke werknemer zich bevindt en welke volgende actie vereist is. De functionarissen die de acties moeten uitvoeren/volgen worden via e-mail op de hoogte gehouden.