Stress of werkdruk door de coronacrisis?

De overheid is een campagne gestart over mentale gezondheid tijdens de coronacrisis. Ook wij vinden het belangrijk dat hier aandacht voor is en dat er praktische oplossingen beschikbaar zijn. Daarom bieden wij online coaching aan. Ook als u (nog) geen klant bent van ArboTeam.

Voorkom verzuim

Dat we te maken hebben met een bijzondere tijd, dat is voor iedereen wel duidelijk. Iedere werkgever en medewerker ondervindt dagelijks de uitdagingen. Omdat de balans tussen werk en privé steeds meer vervaagt en de communicatie tussen collega’s voornamelijk digitaal is, kan dit voor sommige van uw medewerkers zorgen voor stress en werkdruk. Daarnaast kan uw medewerker factoren zoals onzekerheid en angsten ervaren die het coronavirus en de maatregelen met zich meebrengen, of sluimeren er vragen en problemen die door de corona op de achtergrond zijn gedrukt, waardoor het risico op verzuim op de loer ligt. Online coaching kan hierbij “eerste hulp” bieden.

Oplossingsgericht mini-traject

Misschien herkent u de eerste signalen bij een of meerdere van uw medewerkers? Daarom bieden wij samen met Cynthia Beijdorff de mogelijkheid voor online coaching. Samen met de coach kan uw werknemer kijken wat er precies speelt, wat hij of zij graag zou willen en wat er nodig is om zich weer beter te voelen. Dit levert niet alleen grip op het probleem op, maar direct ook een plan van aanpak waarmee de werknemer, al dan niet met een vervolgafspraak verder kan. Een kortdurend en oplossingsgericht mini-traject dus, waarmee u als werkgever mogelijk verzuim voorkomt.  Ook wanneer we weer gaan terugkeren naar een normale werkomgeving.

Online coaching

Cynthia Beijdorff heeft veel ervaring met het online coachen. Het is, niet alleen in deze tijd, een bewezen prima alternatief voor traditionele coaching. Er zijn diverse vormen van online coaching waaronder het beeldgesprek. Dit gesprek vindt plaats in een goed beveiligde online omgeving, omdat het contact via speciale software verloopt: veilig en overzichtelijk.