De vernieuwde Arbowet deel 4: De bedrijfsarts

Wat betekent de vernieuwde Arbowet voor de rol van de bedrijfsarts?

Sinds de nieuwe Arbowet worden werknemers en werkgevers meer betrokken bij de arbodienstverlening. Dat u als werkgever verplicht samenwerkt met een bedrijfsarts in geval van (langdurig) ziekteverzuim, is bekend. U blijft verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van uw werknemers, maar wat betekent de wetswijziging voor de rol van de bedrijfsarts? Wat mag u vanaf 1 juli van de bedrijfsarts verwachten en wat verwacht de bedrijfsarts van u?

Wat verandert er?

Preventief bezoek

Over het algemeen ontstaat er door de vernieuwde Arbowet meer aandacht voor preventie binnen een organisatie. Dit betekent meer oog voor veilig en gezond werken. Sinds 1 juli kan elke werknemer zonder toestemming van zijn werkgever de bedrijfsarts preventief bezoeken door middel van het open spreekuur. De werknemers van onze klanten zijn al bekend met het open spreekuur. Dit wordt door ArboTeam aangeboden om zodoende klachten van werknemers tijdig te signaleren voordat deze leiden tot uitval. Uw werknemer is niet verplicht u in te lichten over de informatie en/of uitkomsten van het preventief consult. De kosten voor het spreekuur zijn daarentegen wel voor u als werkgever.

Second opinion

Ten tweede hebben werknemers sinds de vernieuwde Arbowet recht op een second opinion. Dit houdt in dat een werknemer op eigen initiatief het advies van de bedrijfsarts kan laten (her)beoordelen door een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. Een second opinion komt tot stand bij twijfel over het advies van de bedrijfsarts en kan alleen door een werknemer worden aangevraagd. Een second opinion-arts dient buiten de arbodienst van de werkgever werkzaam te zijn. Doordat ArboTeam beschikt over meerdere (zelfstandige)bedrijfsartsen, hebben uw werknemers recht op een andere bedrijfsarts die door ArboTeam wordt aangeboden. De uitkomsten van de second opinion mogen alleen met toestemming van de werknemer gedeeld worden met de eigen bedrijfsarts. Vervolgens wordt door hem beoordeeld of het advies moet worden aangepast op basis van het advies van de second opinion-arts. Indien werknemer geen toestemming geeft geldt het oorspronkelijke advies van de eigen bedrijfsarts.

Vrije toegang voor bedrijfsarts

Om effectieve en preventieve verzuimbegeleiding te kunnen bieden heeft de bedrijfsarts sinds 1 juli vrije toegang om de werkplek van uw werknemers te bezoeken. Dit met als doel een preventief advies dat kan gelden voor de gehele afdeling of organisatie. Indien het verzuim of een spreekuur aanleiding geeft voor een bedrijfsbezoek, neemt de bedrijfsarts van te voren contact met u op om dit af te stemmen. Ook als werkgever kunt u een bezoek aan de werkplek aanvragen. Als werkgever bent u verplicht mee te werken aan het bedrijfsbezoek.

Meer weten over de rol van de bedrijfsarts?

Indien u vragen heeft over de rol van de bedrijfsarts in het managen van verzuim of indien u begeleiding en/of advies wenst van de casemanagers van ArboTeam bij (langdurig)ziekteverzuim, kunt u uiteraard contact opnemen via 040-3043040 of verzuim@arboteam.nl. Daarnaast vindt u meer informatie over de vernieuwde Arbowet op www.arboteam.nl en in onze nieuwsbrieven.