Vanuit de praktijk - Arbo vragen

Samenwerking ArboTeam en Insucare

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING: VOORDEEL VOOR WERKGEVER ÉN WERKNEMER

Gaat u overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Dan maakt u mogelijkerwijs een afweging met betrekking tot prijs en kwaliteit. Ook uw werknemers staan voor deze keuze. Wellicht heeft u een collectieve zorgverzekering aangeboden. Een mooie optie die kwaliteit biedt tegen een aantrekkelijke prijs. Als werkgever heeft u baat bij die kwaliteit, want uw werknemer gaat mogelijk sneller naar een behandelaar als deze kosten vergoed worden. Daarmee kan verzuim voorkomen worden. Ook zijn er meer voordelen voor uw bedrijf.

Preventie
U wilt problemen op het gebied van gezondheid en inzetbaarheid van uw werknemers voorkomen. Een doelstelling die goed past binnen de nieuwe arbowet. Ga maar na: wanneer uw personeel gezond is en zich goed voelt, zal er ook veel minder verzuim plaatsvinden. En dat komt uw bedrijf alleen maar ten goede. Niet alleen u als werkgever maar ook de zorgverzekeraar heeft veel baat bij preventie om kosten uit te sparen. Dit vraagt om samenwerking!

Collectieve zorgverzekering

Hoe meer werknemers deelnemen aan een collectiviteit, hoe meer de zorgverzekeraar bereid zal zijn om met u mee te denken op het gebied van preventie. Een goede reden dus om uw aanbod goed onder de aandacht te brengen bij uw werknemers. Verzekeraars bieden ontzettend veel mogelijkheden en acties gericht op onder andere:

  • gezonder eten;
  • stoppen met roken;
  • meer bewegen;
  • stresshantering;

Maar ook als een werknemer verzuimt of klachten krijgt, zijn er verschillende mogelijkheden om snel een passende interventie in te zetten. Daarmee kan de duur van het verzuim verkort worden.

Samen aan de slag
De zorgverzekeraar betrekken bij uw arbo gerelateerde zaken kan u dus veel opleveren. Insucare en ArboTeam werken daarom nauw samen. Bij individuele gevallen kan de bedrijfsarts of casemanager van ArboTeam, Insucare contact op laten nemen met de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld bij een situatie met betrekking tot knelpunten bij de inzet van een behandeling. Maar ook als ArboTeam specifieke problematiek constateert op het gebied van gezondheid binnen uw bedrijf. Dan kijkt Insucare of de zorgverzekeraar kan helpen om dit aan te pakken. Insucare en ArboTeam vinden het belangrijk om met u in kaart te brengen wat er speelt binnen uw organisatie en welke risico’s of problemen er zijn op het gebied van arbo en zorg. Hier zullen wij dan vervolgens samen met u mee aan de slag gaan en u een advies op maat aanreiken.

Interesse?

Heeft u als werkgever te maken met toenemend verzuim of andere zorggerelateerde klachten binnen uw bedrijf? Of wilt u dit juist voor zijn? Geen zorgen! Insucare en ArboTeam helpen u graag de gezondheid en inzetbaarheid van uw werknemer te verbeteren en behouden. Wilt u meer weten? Bel ons dan voor een vrijblijvende afspraak: 040 – 2370400.