Berichten

Basiscontract ArboWet

Een basiscontract met uw arbodienst is verplicht. Voorkom hoge boetes!

Sinds de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 verplicht de overheid een dergelijke overeenkomst te hebben met een arbodienstverlener. Op dit moment zijn er tal van regels en contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. Lees meer