ARBO vragen vanuit de praktijk

TNO lanceert app BewustBelast voor inzicht in fysieke belasting

Wordt binnen uw organisatie zware fysieke arbeid verricht? En zijn uw medewerkers zicht bewust van de risico’s hiervan? Het creëren van een gezonde werkomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers. U zorgt immers voor de randvoorwaarden, zoals het beschikbaar stellen van hulpmiddelen. En uw werknemers maken, bewust of onbewust, de keuze hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren. Met of zonder hulpmiddel bijvoorbeeld.

Vergroot het risico-bewustzijn

De BewustBelast app helpt klachten en ziekteverzuim door fysiek zwaar werk op lange termijn te voorkomen en te verminderen door:

  • Het risico-bewustzijn van werknemers te vergroten
    Werknemers leren welke werkzaamheden een risico op klachten geven
  • Werknemers inzicht te geven in hun eigen rol bij de preventie van klachten
    De app geeft adviezen en acties om aan de slag te gaan met knelpunten
  • Werknemers te stimuleren aan de slag te gaan met preventie
    Er wordt aandacht besteed aan waarom het voorkomen en verminderen van klachten belangrijk is voor de werknemer

Breng het in de praktijk

De app kan in alle sectoren gebruikt worden bij productiewerkzaamheden tot werk in de bouw en het verzorgen van patiënten. De app is gratis beschikbaar voor Android en iOS.  Een goede introductie binnen de organisatie is belangrijk om het optimale resultaat te bereiken. Schakel daarom uw preventiemedewerker in en neem contact op met ArboTeam voor meer tips en tools.