Vragenlijst fysiek spreekuur bedrijfsarts

In verband met het Corona virus en de gestelde richtlijnen hebben de spreekuren bij de Bedrijfsarts de afgelopen weken alleen telefonisch plaatsgevonden.  Inmiddels is de situatie zo, dat gefaseerd spreekuren  op locatie ingepland gaan worden.

Spreekuur Bedrijfsarts

Binnenkort heeft u een fysiek spreekuur bij de Bedrijfsarts. Dit kan zijn op het verzoek van de Bedrijfsarts, of omdat de wet- en regelgeving om een fysiek spreekuur vraagt. Het is van belang het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. Dit betekent dat zowel u als de Bedrijfsarts zich moet houden aan de gestelde richtlijnen.

Daarom vragen wij u rekening te houden met het volgende voordat u naar het spreekuur komt:

  • handhygiëne,
  • 1,5 meter afstand houden,
  • geen handen schudden,
  • wanneer u verschijnselen heeft (koorts, verkoudheid, griepklachten) dan meld u dit zo spoedig mogelijk aan ArboTeam. Zie ook de website van het RIVM 

Om het risico voor iedereen te minimaliseren vragen wij namens de Bedrijfsarts, de onderstaande vragen naar waarheid in te vullen en ons uiterlijk 48 uur voor het spreekuur toe te zenden. Alleen de Bedrijfsarts ontvangt uw gegevens. Indien u de vragenlijst niet kunt of digitaal wenst te beantwoorden dan vragen wij u contact op te nemen met ArboTeam.

Vragen?

Direct contact met onze specialisten,
bel: 040-3043040

Wanneer u vragen heeft over de stappen en richtlijnen binnen de Wet Verbetering Poortwachter dan kunt u veel informatie vinden op www.arboteam.nl/werknemer