Vakantie en verzuim

Vakanties worden tegenwoordig gedurende het hele jaar gepland. En dat is goed, want een regelmatige opname van vakantiedagen draagt bij aan de gezondheid van werknemers. Maar welke regels gelden als een werknemer arbeidsongeschikt is en op vakantie wil? Of tijdens zijn vakantie ziek wordt?

Ziek en op vakantie

Wanneer een arbeidsongeschikte werknemer op vakantie wil, dan raden wij aan om via de casemanager advies in te winnen bij de bedrijfsarts. Op medische gronden beoordeelt de bedrijfsarts of de vakantie de re-integratie en/of het herstel belemmert. U beslist uiteindelijk of werknemer op vakantie mag.

Tijdens het ziekteverzuim bouwt een werknemer gewoon wettelijke vakantiedagen op. Vakantiedagen worden daardoor ook afgeschreven als een werknemer op vakantie gaat tijdens het ziekteverzuim. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken gelden. Deze moeten dan zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao. Valt een geplande vakantie aan het eind van de periode van arbeidsongeschiktheid, dan kan de werknemer hersteld gemeld worden voordat hij op vakantie gaat.

Het is raadzaam het opnemen van vakantie tijdens langdurig verzuim te stimuleren. Bespreek dit tijdens de evaluatiegesprekken en leg afspraken hierover vast. Vakantie kan het herstel bevorderen. En bovendien kun je hierdoor kosten besparen door te voorkomen dat een werknemer na zijn verzuim nog veel vakantiedagen over heeft.

Ziek tijdens vakantie

Zijn er regels vastgelegd in het verzuimreglement voor het geval een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt? En zijn deze regels ook bij alle werknemers bekend? Dit voorkomt namelijk discussie achteraf. Spreek af dat een werknemer zich binnen 24 uur meldt als hij ziek wordt tijdens zijn vakantie. En laat werknemer een verklaring in het Engels opstellen door een arts wanneer hij in het buitenland is. Mede op basis van deze verklaring kan de bedrijfsarts vervolgens beoordelen of de vakantiedagen worden teruggegeven.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.