Vanuit de praktijk - Arbo vragen

Verdieping in arbocijfers onderdeel van HR beleid

Januari is dé maand voor vele bedrijven om het boekjaar af te sluiten. Jaarverslagen worden opgemaakt. En daar horen ook verzuimcijfers bij. Bekend is dat economische groei een stijging van het ziekteverzuim tot gevolg heeft. De cijfers van het 4e kwartaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn nog niet bekend. Maar de twee voorgaande kwartalen laten inderdaad een lichte stijging  van het landelijke ziekteverzuimpercentage zien ten opzichte van 2016. ArboTeam maakt de balans op en kijkt vooruit.

Gezamenlijk verzuim 3,88%!

In 2017 hadden onze klanten gezamenlijk een ziekteverzuimpercentage van 3,88%. Naar verwachting ligt dit cijfer onder het landelijke gemiddelde. En daar zijn we best wel trots op! Maar wat betekent zo’n cijfer eigenlijk? Omgerekend is dit twee weken verzuim per fulltime medewerker. Bent u als werkgever tevreden als blijkt dat iedere werknemer 2 weken afwezig is geweest wegens ziekte? Veel kosten aan de bedrijfsarts heeft u dan niet hoeven maken. In de praktijk is het natuurlijk nooit zo evenredig verdeeld. Hetzelfde percentage kan ook staan voor één langdurig verzuimende medewerker in een kleine organisatie, wat op meerdere vlakken een andere impact heeft op uw bedrijf.

Verdieping van verzuimcijfers is nodig!

Dit is maar een kort voorbeeld om aan te geven dat verzuimcijfers om verdieping vragen. De uitkomsten hiervan bepalen mede wat u in 2018 kunt doen om de inzetbaarheid van het personeel te behouden of te verbeteren. Want daar gaat het uiteindelijk om: de inzet van de medewerkers die bijdraagt aan de doelstellingen van uw organisatie. Het verlagen van verzuim is geen doel op zich, maar onderdeel van een groot geheel. Een geheel dat vraagt om gemotiveerde, competente en vitale medewerkers.

De eerste stap!
De eerste stap? Blijf met uw medewerkers in gesprek en versterk het persoonlijk contact. Deze aandacht leidt tot meer openheid van uw personeel en geeft u meer inzicht in uw bedrijf. En daarmee vergroot u de kans dat u tijdig signalen voor verminderde inzetbaarheid ziet en preventief kunt handelen. ArboTeam helpt u graag verder op weg.