Begeleiden van verzuimprocessen

Valt een medewerker uit door ziekte, dan begeleidt de Arbodienst het hersteltraject volgens de Wet Verbetering Poortwachter. ArboTeam doet meer. Wij verzorgen de gehele administratie en claimen de kosten bij uw verzekeraar. Vanaf het moment van ziekmelding vormen wij de verbindende schakel tussen werkgever, werknemer, verzekeraar, uitkeringsinstantie en andere betrokkenen.

Valt een medewerker uit door ziekte, dan krijgt u onmiddellijk te maken met wetgeving. Denk aan de Wet Verbetering Poortwachter, de Ziektewet en de Wet WIA. De Arbodienst voert alleen Poortwachter uit. ArboTeam helpt u vérder. We gidsen u door de complexe wet- en regelgeving, bewaken de voortgang van het verzuimproces en adviseren u tijdig over de financiële consequenties. Ook de papierwinkel handelen we voor u af.