Verbeteren van uw verzuimprocedure

Meldt een medewerker zich ziek, dan zet dit een keten van acties in werking. U informeert de Arbo-dienst, uw leidinggevende maakt duidelijke afspraken met de werknemer en u bekijkt of u de kosten kunt verhalen op een verzekering. Een helder verhaal. Maar de praktijk blijkt aanzienlijk weerbarstiger. ArboTeam richt een heldere verzuimprocedure voor u in, coacht uw leidinggevenden en geeft u inzicht in de resultaten. Zo heeft u regie over uw verzuim: een Arbodienst is niet meer nodig.

Uit ervaring weten wij dat een heldere verzuimprocedure in veel bedrijven ontbreekt. Medewerkers melden zich bijvoorbeeld ziek via sms. Meldingen worden niet consequent geregistreerd. De leidinggevende belt een ziekmelding niet na en legt afspraken niet vast. Een bedrijf dat de verzuimprocedure niet op orde heeft, lijdt onnodig verlies. ArboTeam helpt u orde op zaken te stellen.