Zomerdeal; uw verzuimdossier kosteloos door ons laten beoordelen!

De wetgeving rondom verzuim en re-integratie is ingewikkeld en verandert continu. Het is dan ook niet vreemd dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. U vaart dan misschien wel blind op de adviezen van de casemanager of bedrijfsarts, maar u heeft er misschien niet altijd een goed gevoel bij. Laat het dossier van uw verzuimende medewerker nu gratis checken.

Wat kunt u verwachten bij het laten checken van een verzuimdossier?

Nadat u contact met ons heeft opgenomen, laten wij u weten hoe u het dossier conform AVG bij ons kan aanleveren. Binnen 3 werkdagen ontvangt u een advies van ons terug. Wij checken of u voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter en geven advies over de stappen die u kunt nemen ter bevordering van de re-integratie. Zo kunt u (na uw vakantie) met een goed gevoel verder met de verzuimbegeleiding.

Vragen? Bel ons: 040-3043040