Vanuit de praktijk - Arbo vragen

Wat is nu precies een RI&E?

De arbo risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Het doel van de RI&E is het in kaart brengen van de arborisico’s binnen uw bedrijf en het opstellen van een plan van aanpak om deze risico’s te beheersen. Het opstellen van een RI&E is verplicht voor u indien u personeel in dienst heeft waarover u gezag voert (inclusief uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en inhuurkrachten).

Opstellen van een RI&E
Het opstellen van een RI&E kunt u samen met uw preventiemedewerker doen of uitbesteden aan een gecertificeerde arbodeskundige. Voor het uitvoeren van de RI&E zijn inmiddels diverse RI&E branche-instrumenten ontwikkeld.
Indien u de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak zelf heeft opgesteld dient u deze te laten toetsen, tenzij u minder dan 25 medewerkers in dienst heeft en een voor uw branche erkend RI&E instrument heeft gebruikt.

Het is aan te bevelen de RI&E éénmaal per 4-5 jaar te actualiseren of eerder, bijvoorbeeld indien er grote veranderingen zijn doorgevoerd binnen uw organisatie, zoals een verhuizing of een uitbreiding.

In december jl. is de Arbobalans 2016 gepubliceerd. In deze Arbobalans wordt op basis van cijfers uit recente monitors en onderzoeken – een actueel beeld gegeven van de arbeidsomstandigheden en van het arbobeleid in bedrijven in Nederland. Uit de Arbobalans 2016 blijkt dat het percentage bedrijven met een RI&E in 2016 (45%) lager is dan in 2014 (47%). Grote bedrijven leven deze verplichting beter na dan kleinere bedrijven.

Meer informatie over de RI&E en een overzicht van de beschikbare RI&E instrumenten kunt u vinden op de website www.rie.nl 

Indien u aanvullende vragen heeft, of meer informatie wenst kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen met ArboTeam. We werken samen met gecertifieerde arbodeskundigen die:

  • u kunnen adviseren over uw RI&E en bijhorende plan van aanpak;
  • u kunnen begeleiden bij de uitvoering of actualisatie van uw RI&E en plan van aanpak.
  • uw RI&E en plan van aanpak kunnen toetsen;-
  • u kunnen begeleiden en adviseren bij de uitvoering van de maatregelen uit uw plan van aanpak.

Uiteraard kunnen zij de RI&E en het plan van aanpak ook voor u opstellen.

Deze uitleg over RI&E is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Carin Seuren, arbeidsdeskundige. Neem vrijblijvend contact met ons op.