Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ArboTeam zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ArboTeam niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ArboTeam garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

ArboTeam wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Voordat echter enige handeling wordt ondernomen of wordt nagelaten op basis van vorenvermelde informatie moet de inhoud van deze informatie altijd geverifieerd worden. ArboTeam wijst iedere verantwoordelijkheid af voor eventuele consequenties van acties die gebaseerd zijn op informatie op deze site.