Een onverwacht zieke medewerker; regelmatig zieken of misschien zelfs een structureel hoog verzuim. Voor u als ondernemer of HR-professional herkenbare situaties die om actie, aandacht en tijd vragen. Laat u daarom begeleiden door een van de register casemanagers van ArboTeam en maak gebruik van onze module “Arbo op Maat“. Wij kennen de vaak lastige wet- en regelgeving die hoort bij het begeleiden van zieke medewerkers.  Samen met u als werkgever, uw werknemer en externe (arbeids)deskundigen vormen wij één team om te zorgen dat uw werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Maar ook als het gaat om verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid werken wij graag met u aan de vitaliteit van uw werknemers en organisatie.

Wij vormen een (arbo) team!

Medewerkers kunnen ziek worden. Gelukkig kunnen zij in het merendeel van de gevallen snel weer aan de slag. Een medewerker kan daarentegen ook langdurig ziek zijn of zelfs (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken. In dat geval zijn er veel wetten en regels waaraan u zich moet houden. Het begeleiden van zieke medewerkers vraagt de nodige verantwoordelijkheid en aandacht van u. Denk hierbij aan loondoorbetaling, het opbouwen van een verzuimdossier en het begeleiden van de re-integratie van de zieke of arbeidsongeschikte medewerker.

Dit vergt teamwork van alle betrokken partijen:

 • Werkgever
 • Werknemer
 • Casemanager
 • Bedrijfsartsen
 • Arbeidsdeskundigen
 • UWV
 • Verzekeraars
 • Advocaat

Interne- en externe arbo-professionals

ArboTeam werkt met een vast team in- en externe professionals die maximaal advies en ondersteuning bieden in het begeleiden van verzuimvraagstukken. Wat ons bindt is een gemeenschappelijke visie op wat arbo begeleiding werkelijk moet zijn en de manier waarop duurzaamheid binnen organisaties het meest effectief is. Wij coachen en begeleiden leidinggevenden en verzuimbegeleiders om hun rol goed te kunnen invullen. Zo vormen wij samen één team!

Begeleiding door Register Casemanagers

Iedere vorm van verzuim zorgt voor veel taken en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie. Dan is het prettig u te laten begeleiden door specialisten die precies weten wat er moet gebeuren en meedenken met uw situatie en die van uw werknemer. Bij ArboTeam werken gecertificeerde casemanagers, aangesloten bij de beroepsvereniging RNVC . Zij zijn geregistreerd als CROV® of RCCM®. Wij zijn uw eerste aanspreekpunt bij verzuimbegeleiding en arbozaken. Wij begeleiden en onderhouden uw korte en langdurige verzuimdossiers volgens de geldende wet- en regelgeving (Wet Verbetering Poortwachter,  STECR Richtlijnen etc.) , maar wij zetten ook een extra stap om te zorgen dat uw werknemers gezond blijven. Dat geeft u rust, zekerheid en gemak.

ArboTeam: combinatie arbo, inkomen en zorg

Langdurig verzuim of arbeidsongeschiktheid  hangt nauw samen met verzuim- of inkomensverzekeringen. Wij nemen de ziek- en herstelmeldingen en communicatie met de verzekeraars van u over. Dit doen wij in samenwerking met de verzuim- en inkomensspecialisten van Insucare. Deze specialisten zijn aangesloten bij CWI en Avans.
Wij brengen voor u de risico’s in kaart vanaf de eerste dag waarop uw werknemer ziek wordt, zodat u als werkgever wordt behoed voor financieel verlies. Gedurende het gehele traject, tot wel 12 jaar lang, begeleiden wij het proces. Ook in combinatie met  de collectieve zorgverzekering houdt u grip op het verzuim binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld door kosten te reduceren door ontdubbeling van zorg, wachtlijstbemiddeling en inzet van preventieve maatregelen.

ArboTeam: Arbo op Maat

Waar kunt u op rekenen bij ArboTeam?

Ons pakket Arbo op Maat bevat natuurlijk de verplichtingen volgens wet- en regelgeving. Daarnaast hebben wij verschillende services en diensten opgenomen in het pakket die u overzicht en gemak geven. Wij hebben een module (abonnement) ontwikkeld waarbij de eerste twee maanden per ziektegeval door ons worden begeleid, afgestemd op uw wensen. Is uw medewerker langer ziek? Dan kunt u uiteraard gebruik blijven maken van onze begeleiding. Zo heeft u de zekerheid dat u geen belangrijke stappen in het proces mist.

Waarom een module voor de eerste twee maanden?
De eerste twee maanden zijn in veel gevallen bepalend voor de duur van de ziekteperiode. Door onze actieve begeleiding vanaf dag één is de kans op een spoedig herstel groot.

Arbo op Maat omvat in ieder geval:

 • Begeleiding door gecertificeerde casemanager CROV® of RCCM®
 • Eén aanspreekpunt voor u en uw medewerker;
 • Eén verzuimadministratiepakket (lees meer over online module);
 • Een vaste bedrijfsarts;
 • Dagelijkse monitoring en signalering;
 • Procesbewaking Wet Verbetering Poortwachter;
 • Preventieadvies; Risico’s in kaart brengen voor werkgever en medewerker;
 • Ondersteuning wachtlijstbemiddeling;
 • Ondersteuning in controle UWV-beschikkingen en Werkhervattingskascontrole;
 • Monitoring van werkgevers- en werknemersrisico’s;
 • Regelmatige (individuele) informatie over ontwikkelingen in de wet- en regelgeving op het gebied van arbo, zorg en inkomen;
 • Begeleiding van u en uw medewerker na 104 weken ziekte;
 • Begeleiding van u en uw medewerker gedurende de volledige 12 jaar dat u verantwoordelijk bent voor de re-integratie van uw zieke medewerker;
 • Onderhandelen over het (mee)financieren van (re-integratie)kosten.

Onze klanten

Vele opdrachtgevers maken sinds jaar en dag dankbaar gebruik van onze diensten. Hieronder vindt u een aantal bedrijven die gebruik maken van onze kennis, kunde en aandacht en begeleiding op het gebied van arbo & verzuim.

 • Canday

Heeft u specifieke wensen?
Bespreekt u die met uw ons.
Samen zoeken we dan naar een passende oplossing.

Dit team van professionals zorgen voor een stuk minder kopzorgen. Alles tot in de puntjes geregeld!

https://

Fijn dat ik de kans krijg om mijn verhaal te doen en niet alleen als ziek gezien word.

Werknemer

Neem contact met ons op

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer