Vitaliteit

Goed werkgeverschap vormt de basis. Goede afspraken tussen werkgever en werknemer bevorderen vitaliteit.