Arbo

Iedere werknemer kan ziek of arbeidsongeschikt worden. De vraag is hoe u hier als werkgever mee omgaat en waarmee u rekening moet houden wanneer een werknemer (langdurig) ziek is. U dient als werkgever bijvoorbeeld rekening te houden met het feit dat een werknemer die verzuimt, niet per definitie ziek of arbeidsongeschikt is. Hoe kunt u deze ‘ziekte’ gevallen herkennen? ArboTeam helpt u graag met een passend advies.

ArboTeam is actief op het gebied van verzuimbegeleiding, gezondheidsmanagement en arbo gerelateerde diensten, uiteraard volgens de gestelde wet- en regelgeving. Wat doet ArboTeam anders dan andere arbodienstverleners? Wij gaan uit van het werkvermogen van een werknemer zowel werkgerelateerd als privé. Wat kan iemand (nog) wel in plaats van wat kan iemand niet (meer). Een inschatting van het werkvermogen van een betreffende werknemer is nodig voor het in kaart brengen van de duurzame inzetbaarheid van deze werknemer.

Actieve arbo begeleiding

Kenmerkend voor de ArboTeam aanpak is de zéér actieve arbo begeleiding: vanaf de eerste verzuimdag tot het moment waarop het werk wordt hervat en daarna. De casemanagers vervullen in dit proces een spilfunctie. Zij gaan daarbij niet uit van de beperkingen van de verzuimende werknemer, maar van zijn of haar mogelijkheden.

Wij verzorgen ook de gehele administratie en claimen de kosten bij uw verzekeraar. Vanaf het moment van ziekmelding vormen wij de verbindende schakel tussen werkgever, werknemer, verzekeraar, uitkeringsinstantie en andere betrokkenen.