Hoogstwaarschijnlijk is jouw organisatie al aangesloten bij een arbodienst of rechtstreeks bij een bedrijfsarts. Jullie gezamenlijke doel is om het ziekteverzuim terug te dringen en waar mogelijk te voorkomen. De arbodienst begeleidt jou als werkgever en je werknemer(s) bij verzuim. Dit alles behoort te verlopen volgens de Wet Verbetering Poortwachter, de Privacyregels en de toetsingscriteria van het UWV.

Wanneer de ziekteverzuimbegeleiding van werknemer(s) niet gaat zoals je wenst, dan is het goed om je als organisatie eens te heroriënteren op de markt. Want aan aanbieders geen gebrek. Maar hoe kies je dan de juiste partij? En waar let je op?

 1. Kies voor gecertificeerde casemanagers

Arbo is veel meer dan de inzet van een bedrijfsarts. Een casemanager kan ondersteunen in de complexe materie: van procesbegeleiding tot gespreksvoering. Maar niet elke casemanager is hiervoor goed opgeleid. De register casemanagers, Rccm® en Crov®, zijn ingeschreven bij officiële overkoepelende beroepsverenigingen. Deze vereniging bewaakt of de leden voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de titel Rccm® (Register case- en caremanager) of Crov® (Casemanager regie op verzuim). Gecertificeerde casemanagers en hebben als toegevoegde waarde dat zij als geen ander in staat zijn om een werkgever te adviseren over de wijze waarop deze zijn financiële risico’s voortkomend uit de sociale zekerheid beheersbaar kan maken en de schadelast voortkomend uit kosten van verzuim of (onverwachte) kosten van arbeidsongeschiktheid (WAO en WIA) kan verminderen

tekst gaat verder onder de afbeelding

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

 1. Is de bedrijfsarts BIG-geregistreerd?

Vraag altijd of de bedrijfsartsen en andere medische specialisten in het BIG-register staan en of er een melding gemaakt is vanuit de tuchtcommissie. Je kunt in het BIG-register ook zelf zoeken op naam en BIG-nummer. De wet schrijft voor dat je bij langdurig verzuim van je werknemer samenwerkt met een arbodienst – of een bedrijfsarts als je kiest voor een maatwerkregeling. Een arbodienst kan ook een andere specialist inschakelen als dat nodig is. Bij de maatwerkregeling kiest de werkgever zélf de deskundigen die hij nodig heeft. Bij de vangnetregeling regelt de werkgever arbozaken via een gecertificeerde arbodienst.

 1. Welke dienstverlening past bij de organisatie?

Maak inzichtelijk wat jij voor wensen en behoeften hebt als werkgever, maar kijk ook naar de wensen en behoeften van de mensen binnen de organisatie. Stel jezelf in ieder geval de volgende vragen:

 • Wil je volledig ontzorgd worden in het proces bij verzuim of heb je hiervoor zelf de kennis in huis?
 • Welke visie volgt de arbodienst? Past dit bij het doel dat je nastreeft?
 • Wat is er wel en wat niet inbegrepen in de prijs?
 • Waar zijn de spreekuurlocaties? Vooral belangrijk wanneer er meerdere vestigingen zijn of werknemers die verder weg wonen.
 • Hoe is de bereikbaarheid? Kom je met je vraag in eerste instantie bij een “helpdesk” en heb je een vast contactpersoon.
 • Welke meerwaarde kan de arbodienst bieden voor jouw organisatie?

Jij als werkgever bent eindverantwoordelijk voor de juiste begeleiding van je verzuimende werknemer(s), dus ben zeker dat de wet gevolgd wordt – anders kan dit vervelende financiële consequenties voor je hebben.

 1. Arbodienst icm verzekeraar

Er zijn verzekeraars waarbij het mogelijk is om een verzuimverzekering af te sluiten in combinatie met een arbodienst. Je hebt dan vaak keuze uit landelijke partijen. Je hebt zelfs verzekeringen die alle dienstverlening die je inkoopt bij de arbodienst vergoeden. Let wel, dit zijn vaak hele kostbare verzekeringen dus een goede afweging van de kosten is hierin belangrijk.

 1. De prijs?

Het prijskaartje is belangrijk, maar kijk vooral naar wat goede dienstverlening oplevert en of het helpt bij het voorkomen en terugdringen van verzuim(kosten). Kortom; prijs is bij de keuze van een arbodienst niet het criteria wat de doorslag zou moeten geven. Kijk vooral naar hoe de dienstverlening er precies uitziet en in hoeverre het aansluit bij je eigen wensen en behoeften. Tip: vraag of de partij waar je voorkeur naar uitgaat een dossiercheck voor je wil uitvoeren. Zo krijg je nog beter inzicht of deze arbodienstverlener past bij jouw organisatie.

Aandacht voor de zieke werknemer

Aandacht voor de zieke werknemer

Het valt onze casemanager Françoise op dat werkgevers eenvoudig hun verzuimbegeleiding kunnen verbeteren door het geven van aandacht aan de zieke werknemer. Lees haar bevindingen en tips!
Integrale verzuimaanpak

Preventie: de integrale verzuimaanpak

Besteedt u als werkgever veel aandacht aan de re-integratie van zieke medewerkers, maar heeft u het gevoel dat u aan het dweilen bent met de kraan open? Realiseert u zich dat medewerkers die niet verzuimen, niet per definitie volledig productief zijn? En wilt u geen ‘losse flodders’ aan interventies inzetten, maar tot een gedegen integrale aanpak komen om dit verborgen verzuim te verminderen? Lees dan verder.
Arbodienstverlening tijdens de coronavirus

Arbodienstverlening tijdens het coronavirus

Een telefonisch spreekuur met de bedrijfsarts is sinds een jaar meer regel dan uitzondering. Uit onderzoek van Ipsos bleek dat 15% van 1100 ondervraagde medewerkers toch de voorkeur geeft aan face-to-face contact. Wij spraken met bedrijfsarts mw. de Laat over haar ervaringen het afgelopen jaar.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.