Mindful werken

Mindfulness betekent het volledig bewust zijn van de huidige ervaring, in het hier en nu en zonder oordelen. Het kan helpen om stress te verminderen. In plaats van piekeren over iets wat nog lang niet aan de hand is, of iets wat in het verleden is gebeurd, helpt het je met volle aandacht aanwezig te zijn in het hier en nu. De vaardigheid om mindful, oftewel aandachtig te zijn kun je trainen.

Invloed van de werkomgeving op mindfulness

Maar omgevingsfactoren zijn ook van belang. Een drukke omgeving met veel prikkels maakt het moeilijker om mindful te zijn. TNO deed een verkennend onderzoek naar de huidige kennis over de invloed van omgevingsfactoren binnen organisaties op individuele mindfulness.

TNO geeft vijf concrete adviezen om meer mindful te werken:

  • Stop met back-to-back meetings! Maak 50 minuten bijeenkomsten de standaard en bouw rust- en reflectiemomenten in je werkdag.
  • Geen apenrots creëren tijdens bijeenkomsten waar degene die het eerst en het hardst schreeuwt het woord krijgt. Geef mensen even bedenktijd en laat iedereen aan het woord.
  • Organisatieprestaties boven individuele prestaties. Teamprestaties en -beloningen meer centraal.
  • Realistische ambities en doelen. Beperk je to-do-lijstje of stel in ieder geval enkele duidelijke prioriteiten.
  • Collega’s proberen te bereiken via email, WhatsApp, Microsoft Teams, telefoon, voicemail… meer is niet altijd beter! Maak duidelijke afspraken over het gebruik van communicatiekanalen, de bereikbaarheid en de manier van communiceren.

Collectieve zorgverzekering

Maakt u al gebruik van een collectieve zorgverzekering? Bekijk de mogelijkheden bij de zorgverzekeraar voor (online) mindfulness trainingen voor uw medewerkers. Meer weten? Neem gerust contact op met onze zorgspecialist Ingrid Wessels.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Zorg dat je de mantelzorgers kent!

Steeds meer medewerkers verlenen mantelzorg. Wij geven 4 tips voor zorgvriendelijk beleid binnen uw organisatie. Een zorgvriendelijk personeelsbeleid draagt bij aan een goede werk/ privé balans voor de werknemer. En dat heeft een positief effect op de vitaliteit, betrokkenheid en productiviteit.

Onderzoek Eigenrisicodragerschap noodzakelijk of niet?

Een uitgebreide inventarisatie is absoluut noodzakelijk om tot een goed advies te komen. Het is het interessant om naast de cijfermatige kant ook de sociale en beleidsmatige kant te bekijken. Belangrijk is dat alle risico’s in kaart zijn gebracht en er een goed beeld ontstaat van de cultuur en het verzuimbeleid binnen de onderneming.

Met een arbeidsbeperking toch aan het werk?

Werkgevers en de overheid moeten ervoor zorgen dat er vóór 2026 stapsgewijs 125.000 banen extra bijkomen voor mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen met een beperking werk te laten vinden bij een gewone werkgever.