Arbo

Wat is de loonwaarde?

In het kader van de ziekteverzuimbegeleiding is uw werknemer bij de bedrijfsarts geweest. Uw werknemer mag weer een start maken met re-integreren, maar wel onder de voorwaarde dat de taken worden aangepast naar zijn mogelijkheden. Voor uw verzuimadministratie wilt u het ziekteverzuimpercentage bijstellen. Bovendien vraagt uw inkomensverzekering (via ArboTeam) om een gedeeltelijke herstelmelding door te geven. Hoe bepaalt u het ziekteverzuimpercentage?

Het ziekteverzuimpercentage van uw werknemer is afhankelijk van twee factoren:

  • Het aantal uren dat uw werknemer werkt ten opzichte van de contracturen
  • De loonwaarde van het werk dat werknemer uitvoert ten opzichte van zijn normfunctie

Hoe bepaalt u de loonwaarde?

Het begrip loonwaarde in het kader van de Wet verbetering poortwachter bepaalt de economische waarde van arbeid. Loonwaarde is de waarde – uitgedrukt in Euro’s – van de arbeid die iemand nog kan uitvoeren.
Voor de berekening van de loonwaarde wordt bepaald wat de actuele inzetbaarheid van de werknemer is ten opzichte van de normfunctie. De hoogte van de loonwaarde wordt onder andere gebaseerd op:

  • Actuele inzetbaarheid op de hoofdtaken is;
  • Het tempo waarin het werk wordt uitgevoerd;
  • De kwaliteit die wordt geleverd;
  • De mogelijke bijkomende kosten die gemaakt moeten worden om werknemer te laten functioneren

De werkgever is verantwoordelijk voor het vaststellen van de loonwaarde. Als uitgangspunt neemt u de functionele beperkingen en prognose zoals vastgesteld door de bedrijfsarts. Zo nodig kunt u zich door een gecertificeerd registerarbeidsdeskundige laten bijstaan voor de onderbouwing en berekening van de loonwaarde. Het loonwaardepercentage vermenigvuldigd met het percentage inzetbare uren resulteert in het percentage dat uw werknemer hersteld gemeld kan worden.

Voorbeeld
Uw werknemer werkt 2 uur van de 8 contracturen per dag. Over de taken doet uw werknemer 2x zo lang als normaal om de gebruikelijke kwaliteit te leveren.

  • Uren: Uw werknemer werkt 2 van de 8 uur, en is dus 25% inzetbaar
  • Loonwaarde: Uw werknemer heeft 2x zoveel tijd nodig en heeft daarom een loonwaarde van 50%
  • Uw werknemer is 12,5% hersteld, namelijk 25% x 50 %