Sanne Vervoort- ArboTeam

Mijn allereerste blog, best een beetje spannend maar ik ga ervoor! Waarover gaan die blogs dan? Ik besteed aandacht aan arbo & verzuim, preventie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ik bespreek vragen en uitdagingen waar wij in ons vakgebied tegenaan lopen. En zoals bij ieder “verhaal” begin ik bij het begin.

Sanne aan het woord

Er was eens……….. een arbodienst…….

Hoogstwaarschijnlijk is jouw organisatie al aangesloten bij een arbodienst of rechtstreeks bij een bedrijfsarts. Jullie gezamenlijke doel is om het ziekteverzuim terug te dringen en waar mogelijk te voorkomen. De arbodienst begeleidt jou als werkgever en je werknemer(s) bij verzuim. Dit alles behoort te verlopen volgens de Wet Verbetering Poortwachter, de Privacyregels en de toetsingscriteria van het UWV.

Wanneer de ziekteverzuimbegeleiding van werknemer(s) niet gaat zoals je wenst, dan is het goed om je als organisatie eens te heroriënteren op de markt. Want aan aanbieders geen gebrek. Maar hoe kies je dan de juiste partij? En waar let je op?

1. Kies voor gecertificeerde casemanagers

Arbo is veel meer dan de inzet van een bedrijfsarts. Een casemanager kan ondersteunen in de complexe materie: van procesbegeleiding tot gespreksvoering. Maar niet elke casemanager is hiervoor goed opgeleid. De register casemanagers, Rccm® en Crov®, zijn ingeschreven bij officiële overkoepelende beroepsverenigingen. Deze vereniging bewaakt of de leden voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de titel Rccm® (Register case- en caremanager) of Crov® (Casemanager regie op verzuim). Gecertificeerde casemanagers en hebben als toegevoegde waarde dat zij als geen ander in staat zijn om een werkgever te adviseren over de wijze waarop deze zijn financiële risico’s voortkomend uit de sociale zekerheid beheersbaar kan maken en de schadelast voortkomend uit kosten van verzuim of (onverwachte) kosten van arbeidsongeschiktheid (WAO en WIA) kan verminderen.

2. Is de bedrijfsarts BIG-geregistreerd?

Vraag altijd of de bedrijfsartsen en andere medische specialisten in het BIG-register staan en of er een melding gemaakt is vanuit de tuchtcommissie. Je kunt in het BIG-register ook zelf zoeken op naam en BIG-nummer. De wet schrijft voor dat je bij langdurig verzuim van je werknemer samenwerkt met een arbodienst – of een bedrijfsarts als je kiest voor een maatwerkregeling. Een arbodienst kan ook een andere specialist inschakelen als dat nodig is. Bij de maatwerkregeling kiest de werkgever zélf de deskundigen die hij nodig heeft. Bij de vangnetregeling regelt de werkgever arbozaken via een gecertificeerde arbodienst.

3. Welke dienstverlening past bij de organisatie?

Maak inzichtelijk wat jij voor wensen en behoeften hebt als werkgever, maar kijk ook naar de wensen en behoeften van de mensen binnen de organisatie. Stel jezelf in ieder geval de volgende vragen:

  • Wil je volledig ontzorgd worden in het proces bij verzuim of heb je hiervoor zelf de kennis in huis?
  • Welke visie volgt de arbodienst? Past dit bij het doel dat je nastreeft?
  • Wat is er wel en wat niet inbegrepen in de prijs?
  • Waar zijn de spreekuurlocaties? Vooral belangrijk wanneer er meerdere vestigingen zijn of werknemers die verder weg wonen.
  • Hoe is de bereikbaarheid? Kom je met je vraag in eerste instantie bij een “helpdesk” en heb je een vast contactpersoon.
  • Welke meerwaarde kan de arbodienst bieden voor jouw organisatie?

Jij als werkgever bent eindverantwoordelijk voor de juiste begeleiding van je verzuimende werknemer(s), dus ben zeker dat de wet gevolgd wordt – anders kan dit vervelende financiële consequenties voor je hebben.

4. Arbodienst icm verzekeraar

Er zijn verzekeraars waarbij het mogelijk is om een verzuimverzekering af te sluiten in combinatie met een arbodienst. Je hebt dan vaak keuze uit landelijke partijen. Je hebt zelfs verzekeringen die alle dienstverlening die je inkoopt bij de arbodienst vergoeden. Let wel, dit zijn vaak hele kostbare verzekeringen dus een goede afweging van de kosten is hierin belangrijk.

5. De prijs?

Het prijskaartje is belangrijk, maar kijk vooral naar wat goede dienstverlening oplevert en of het helpt bij het voorkomen en terugdringen van verzuim(kosten). Kortom; prijs is bij de keuze van een arbodienst niet het criteria wat de doorslag zou moeten geven. Kijk vooral naar hoe de dienstverlening er precies uitziet en in hoeverre het aansluit bij je eigen wensen en behoeften. Tip: vraag of de partij waar je voorkeur naar uitgaat een dossiercheck voor je wil uitvoeren. Zo krijg je nog beter inzicht of deze arbodienstverlener past bij jouw organisatie. Ik zeg succes………

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, vraag het aan uw Arbodienst of verantwoordelijke binnen de organisatie.  Of wilt u dat wij uw (lang)lopende verzuimdossier eens onder de loep nemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met me op.

Sanne Vervoort- ArboTeam

Sanne Vervoort
Accountmanager | Casemanager i.o.

Sanne is inmiddels ruim 5 jaar werkzaam binnen de organisatie van Insucare I ArboTeam I FinniZ. Voorheen als officemanager en marketing adviseur, met een overkoepelde rol op strategisch niveau.

Sinds 2019 bekleedt zij de functie van accountmanager en casemanager bij ArboTeam. Dit om de groei van de organisatie te stroomlijnen en werkgever en hun werknemers te begeleiden voor en tijdens verzuim.

Wat is de visie van ArboTeam?

Verzuimdossiers gaan over mensen die ziek zijn. En natuurlijk moeten die dossiers zorgvuldig en volgens de regels begeleid worden. ArboTeam kiest ervoor om te kijken naar het werkvermogen van een  medewerker. Als werkgever kun je daarin een grote rol spelen. En ook wij als casemanager bij ArboTeam streven ernaar om de medewerker zo snel mogelijk, maar wel in balans weer het werk te laten hervatten door adequate begeleiding te bieden. Daarin kun je veel doen, zoals coachingtrajecten, begeleiding na kanker, ondersteuning bij verslaving.

Definitie werkvermogen ‘de mate waarin een medewerker, zowel lichamelijk (fysiek) als geestelijk (psychisch), in staat is om te werken.’

Daarnaast kunnen ziekmeldingen ook veel vertellen over wat je als werkgever kunt doen om verzuim te voorkomen. Door deze signalen te vertalen naar de organisatie kan de werkgever onderzoeken wat er aan deze signalen ten grondslag ligt. Cultuur, werkdruk, ontbreken van bepaalde competenties; het kan allemaal leiden tot verzuim.

Want verzuim van medewerkers kost werkgevers veel tijd, geld en persoonlijke aandacht. Ook lopen werkgevers forse financiële risico’s door de vele wet- en regelgeving die aan verzuimbegeleiding vast zit. Maar door per geval te bekijken of er ook andere interventies mogelijk zijn kunnen we vaak re-integratie eerder inzetten of verkorten. Daarbij profiteren we van de combinatie van expertise binnen Insucare, waar ArboTeam onderdeel van is, en ons uitgebreide netwerk van specialisten binnen onze providerboog. Het inzetten van alleen een bedrijfsarts is niet meer zaligmakend. Er zijn veel meer manieren om de zieke medewerker te helpen bij het terugkeren naar het werk.