Aandacht voor de zieke werknemer

In de dagelijkse praktijk als casemanager begeleid ik werkgever en werknemer in het verzuim– en re-integratieproces. Ik merk dat er nog flink wat winst te behalen valt voor de werkgever als het gaat om begeleiding en re-integratie van zieke werknemers. In de waan van de dag lijkt simpelweg het geven van aandacht er nog wel eens bij in te schieten.

Laat ik een voorbeeld schetsen: een zieke werknemer kan na een lange periode van afwezigheid weer wat werkzaamheden gaan oppakken. Dit is voor de werknemer vaak een spannende stap. Hoe is het om collega’s weer te zien? Wat is er veranderd? Is mijn baan er nog? Kan ik het nog wel? Ik schaam me dat ik ben uitgevallen, etc.

De afwezigheid van de medewerker

Ik adviseer altijd om tijdens de volledige afwezigheid van de werknemer met regelmaat belangstellend contact te houden met de werknemer. Dit kan de leidinggevende doen, maar ook HR of een directe collega kan hierin een rol vervullen. Vraag de zieke medewerker gerust hier ook zelf initiatief in te nemen. Misschien kan hij langs komen voor een kopje koffie. Deze aandacht en betrokkenheid zal de eerste stap om te hervatten “makkelijker” maken voor een werknemer. Werknemer zal zich vertrouwd en welkom voelen.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Ervaring leert dat de direct leidinggevende een belangrijke rol kan spelen. Hij/zij kent de medewerker en herkent signalen hoe het gaat.


Aandacht voor de zieke werknemer

Voor de eerste dag van werkhervatting

Zodra medewerker weer de eerste stappen in het werk kan zetten, is het belangrijk dat vooraf de wederzijdse verwachtingen helder zijn. Het komt nog vaak voor dat op de 1ste werkdag van werknemer werkgever nog moet bedenken wat werknemer aan werkzaamheden zou kunnen doen. Probeer dit te voorkomen. Laat werknemer zelf ook nadenken. Wat wil hij zelf, waar is behoefte aan? Door oprechte aandacht te geven aan de re-integratie zal werknemer zich snel weer op zijn plek voelen. En je voorkomt bovendien dat werknemer meer of minder doet dan mogelijk is.

Extra tip! Vergeet ook niet collega’s te informeren. Zij zien dat hun collega weer terug is en vragen van een collega kunnen soms onbedoeld meer energie kosten dan op dat moment mogelijk is.

Het plan van aanpak is geen doel op zich!

Van belang is om gemaakte afspraken en de te nemen stappen samen vast te leggen in het plan van aanpak. Zie dit niet als een statig UWV document, maar als een belangrijk houvast. Maak afspraken zo concreet mogelijk. Het is fijn voor de werknemer als hij weet waar hij aan toe is. Welke werkzaamheden gaat hij doen? Wat zijn de werktijden? Bij wie kan hij terecht als de re-integratie niet volgens plan wil verlopen?

Signaleer en evalueer

Evalueer regelmatig de gemaakte afspraken. Hoe heeft werknemer zijn werkweek ervaren? Waar is hij tegenaan gelopen? Wat ging juist goed? En wat wordt de planning van de komende week? Bespreek samen of het gemaakte plan van aanpak gevolgd kan blijven worden of dat nieuwe afspraken nodig zijn. Ervaring leert dat de direct leidinggevende hierin een belangrijke rol kan spelen. Hij/zij kent de medewerker en herkent signalen hoe het gaat.

Ook na de herstelmelding

Als de medewerker na een langdurige verzuim- en re-integratie periode weer volledig terug op zijn werk is, wordt het verzuimdossier gesloten. Dit betekent niet dat er geen aandacht meer nodig is. Ik raad aan regelmatig samen te blijven reflecteren en evalueren. Een terugval of nieuwe uitval in de toekomst wil je immers zo veel mogelijk beperken.

Re-integreren na corona

Voor zover nu bekend houdt ongeveer 10% van de mensen die Covid-19 doormaken langdurig last van klachten. Voor werkgevers die hun getroffen medewerkers na een periode van volledige afwezigheid zien terugkeren op het werk, kan het lastig zijn de situatie en het verloop van de re-integratie te begrijpen.

Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter

De in 2002 ingevoerde Wet Verbetering Poortwachter wordt door werkgevers soms nog gezien als noodzakelijk kwaad. Slechts taken die moeten worden afgevinkt voor het geval het verzuimdossier bij het UWV terechtkomt. Uiteraard is de casemanager er voor u om u te attenderen, adviseren en ondersteunen bij de te maken stappen in het verzuimproces. Als werkgever kunt u echter het verschil maken door aandacht te geven aan de actiepunten.

Week van de RIE

Heeft uw bedrijf nog geen Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)? Is deze niet meer helemaal up to date? Of moet het plan van aanpak nodig weer afgestoft worden? Meer dan de helft van de bedrijven kampt helaas met hetzelfde probleem. Daarom komt ArboTeam in actie. Wij geven u nu graag het zetje om met de RI&E aan de slag te gaan!

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.