Aandachtspunten bij het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Als een medewerker langdurig ziek is, volgen de werkgever en de medewerker de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is dat beide zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de medewerker snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Een belangrijke stap in dit proces is het opstellen van het Plan van aanpak.

Het Plan van aanpak bij verzuim is een standaard formulier van het UWV. De werkgever en de medewerker vullen dit formulier samen in nadat de bedrijfsarts de Probleemanalyse heeft opgesteld. Wij zetten vier aandachtspunten op een rij die van belang zijn bij het opstellen van een Plan van aanpak.

Zie het Plan van aanpak als middel voor een goed gesprek

Bereid het gesprek met uw medewerker goed voor. Welke vragen wilt u stellen? Laat uw medewerker zelf ook nadenken. Welke mogelijkheden ziet de medewerker ten aanzien van het werk? Hoe denkt de medewerker het werk weer te kunnen hervatten? Wat heeft de medewerker nodig om het werk te hervatten?

Vanaf 1 juli 2023 is het vastleggen van de visie van de medewerker en werkgever over de arbeidsmogelijkheden onderdeel van het Plan van aanpak. De verwachting is dat deze toevoeging leidt tot een grotere betrokkenheid bij het re-integratieproces, voor zowel de werkgever als de medewerker.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

De casemanager van ArboTeam begeleidt werkgever en medewerker bij het uitvoeren van de Wet verbetering poortwachter.

Maak concrete afspraken over de re-integratie

Vertaal het advies van de bedrijfsarts naar concrete afspraken. Zo zorgt u er voor dat er later geen onduidelijkheid kan ontstaan over het Plan van aanpak. Geeft de bedrijfsarts bijvoorbeeld aan dat medewerker weer halve dagen kan werken? Maak dan afspraken over de werktijden, werklocatie en werkzaamheden. Leg ook vast wat de medewerker moet doen als de werkhervatting niet verloopt zoals gehoopt.

Stel het Plan van aanpak ook op als werken nog niet mogelijk is

Geeft de bedrijfsarts aan dat medewerker nog niet kan werken? Bespreek ook dan welke punten de medewerker en de werkgever kunnen inzetten om het herstel te bevorderen. Denk bijvoorbeeld na over afspraken om de medewerker betrokken te houden bij het werk, zoals af en toe koffiedrinken met collega’s. Vergeet daarnaast niet af te spreken wanneer jullie volgende contactmoment plaatsvindt.

Houd rekening met de privacy van uw medewerker

Als werkgever mag u niet naar medische en privacygevoelige informatie vragen. Soms vertelt de medewerker u zelf dat hij onder behandeling is van bijvoorbeeld een psycholoog of fysiotherapeut. Deze informatie verwijst naar de aard van de klachten. U mag deze informatie niet vastleggen. Zelfs niet als de medewerker hiervoor toestemming geeft.

Wat is de rol van de casemanager van ArboTeam?

De casemanager van ArboTeam begeleidt werkgever en medewerker bij het uitvoeren van de Wet verbetering poortwachter. Bij het versturen van de Probleemanalyse van de bedrijfsarts informeert de casemanager de werkgever en de medewerker dat het plan van aanpak opgesteld moet worden. De casemanager helpt de juiste vragen te stellen en het advies van de bedrijfsarts te vertalen naar concrete activiteiten. Afhankelijk van de wensen van de werkgever en de medewerker, is de casemanager betrokken bij de voorbereiding van het gesprek of aanwezig bij het gesprek.

Arbodienst Eindhoven

ArboTeam bestaat uit een team van gecertificeerde casemanagers aangevuld met zorgvuldig geselecteerde bedrijfsartsen en specialisten. Wij geloven in werkgevers die hun mensen op één zetten. Met onze onafhankelijke, toekomstgerichte adviezen dragen wij bij aan uw succes. Goede arbeidsvoorwaarden en afspraken tussen de werkgever en de werknemer staan voor goed werkgeverschap. Wij houden altijd zicht op de wet- en regelgeving én aandacht voor de persoonlijke situatie van uw medewerkers. Overal en altijd. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op: 040 23 13 850.

een plan van aanpak opstellen tijdens verzuim

Opstellen Plan van aanpak bij verzuim

Als een medewerker langdurig ziek is, volgen de werkgever en werknemer de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is dat beide zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de medewerker snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Een belangrijke stap in dit proces is het opstellen van het Plan van aanpak.
Mindfullness toepassen op de werkvloer

Mindful werken

Het toepassen van mindfulness op de werkvloer kan bijdragen aan het verminderen van stress. Door het verminderen van stress heeft u gelukkigere werknemers en minder verzuim. Teveel prikkels in de omgeving kunnen mindful werken belemmeren. In deze blog worden een aantal tips gegeven om mindfulness toe te passen binnen uw bedrijf.

Zorgen nieuwe vragen in het Plan van Aanpak voor succesvolle re-integratie?

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.