Mindful werken

Mindfulness betekent het volledig bewust zijn van de huidige ervaring, in het hier en nu en zonder oordelen. Het kan helpen om stress te verminderen. In plaats van piekeren over iets wat nog lang niet aan de hand is, of iets wat in het verleden is gebeurd, helpt het je met volle aandacht aanwezig te zijn in het hier en nu. De vaardigheid om mindful, oftewel aandachtig te zijn kun je trainen.

Invloed van de werkomgeving op mindfulness

Maar omgevingsfactoren zijn ook van belang. Een drukke omgeving met veel prikkels maakt het moeilijker om mindful te zijn. TNO deed een verkennend onderzoek naar de huidige kennis over de invloed van omgevingsfactoren binnen organisaties op individuele mindfulness.

TNO geeft vijf concrete adviezen om meer mindful te werken:

  • Stop met back-to-back meetings! Maak 50 minuten bijeenkomsten de standaard en bouw rust- en reflectiemomenten in je werkdag.
  • Geen apenrots creëren tijdens bijeenkomsten waar degene die het eerst en het hardst schreeuwt het woord krijgt. Geef mensen even bedenktijd en laat iedereen aan het woord.
  • Organisatieprestaties boven individuele prestaties. Teamprestaties en -beloningen meer centraal.
  • Realistische ambities en doelen. Beperk je to-do-lijstje of stel in ieder geval enkele duidelijke prioriteiten.
  • Collega’s proberen te bereiken via email, WhatsApp, Microsoft Teams, telefoon, voicemail… meer is niet altijd beter! Maak duidelijke afspraken over het gebruik van communicatiekanalen, de bereikbaarheid en de manier van communiceren.

Collectieve zorgverzekering

Maakt u al gebruik van een collectieve zorgverzekering? Bekijk de mogelijkheden bij de zorgverzekeraar voor (online) mindfulness trainingen voor uw medewerkers. Meer weten? Neem gerust contact op met onze zorgspecialist Ingrid Wessels.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

een plan van aanpak opstellen tijdens verzuim

Opstellen Plan van aanpak bij verzuim

Als een medewerker langdurig ziek is, volgen de werkgever en werknemer de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is dat beide zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de medewerker snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Een belangrijke stap in dit proces is het opstellen van het Plan van aanpak.
Mindfullness toepassen op de werkvloer

Mindful werken

Het toepassen van mindfulness op de werkvloer kan bijdragen aan het verminderen van stress. Door het verminderen van stress heeft u gelukkigere werknemers en minder verzuim. Teveel prikkels in de omgeving kunnen mindful werken belemmeren. In deze blog worden een aantal tips gegeven om mindfulness toe te passen binnen uw bedrijf.

Zorgen nieuwe vragen in het Plan van Aanpak voor succesvolle re-integratie?

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.