Begeleiding bij langdurig verzuim met casemanager op locatie

Als werkgever heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid in de verzuimbegeleiding van uw arbeidsongeschikte medewerker. In de Wet verbetering Poortwachter is opgenomen welke stappen u moet ondernemen als uw medewerker zich ziek meldt. De bedrijfsarts heeft als kerndeskundige een belangrijke rol en moet uiterlijk in de 6e week van het verzuim een medische beoordeling maken.

Dit mag je verwachten van een casemanager op locatie.

De complexe wetgeving en de grote financiële gevolgen bij langdurig verzuim vragen om specialistische kennis om de verzuimbegeleiding verder vorm te geven. Als gecertificeerde casemanagers begeleid ik werkgevers en werknemers bij dit proces. Ik geef advies en zorg ervoor dat alle partijen op tijd doen wat ze moeten doen. Als casemanager bekijk ik per bedrijf en geval hoe ik mijn begeleiding vormgeef. Bij een aantal klanten ben ik regelmatig op locatie te vinden.

De meerwaarde van een casemanager op locatie.

Door letterlijk op de werkvloer aanwezig te zijn heb ik een beter beeld van de bedrijfscultuur, werksfeer en -omgeving. Wanneer een werknemer uitvalt kan ik gericht advies geven doordat ik een goed beeld heb van de functie-inhoud en de werkplek. Ook denk ik mee in het verbeteren van verzuimprocessen, -beleid en –preventie. Ik merk dat knelpunten en signalen eerder aan het licht komen door op locatie aanwezig te zijn, wat helpt in het geven van gericht advies.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Wanneer een werknemer uitvalt kan ik gericht advies geven doordat ik een goed beeld heb van de functie-inhoud en de werkplek.

samenwerking is de basis om tot de beste verzuimaanpak te komen

Korte lijnen

Als casemanager op locatie ben ik beter zichtbaar voor de werkgever en werknemer, zijn de lijnen nog korter en de drempel voor contact laag. Als het om verzuim gaat is snel schakelen en goed met elkaar communiceren de sleutel. Omdat ik een dag(deel) volledige focus heb op één opdrachtgever is er voldoende ruimte voor persoonlijk aandacht voor zowel werknemer, leidinggevende als HR.

Ik voer verzuimgesprekken met werknemers en door écht in gesprek te gaan krijg ik inzicht in de eventueel onderliggende problemen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie of een loopbaanvraagstuk. Hoe eerder het echte probleem boven tafel komt, hoe sneller resultaat kan worden bereikt.

Coaching-on-the-job voor leidinggevenden

Het komt vaak voor dat de leidinggevende verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding maar de nodige kennis en vaardigheden mist. Coaching on-the-job van leidinggevenden is in deze belangrijk. Zoals bij het maken en vastleggen van afspraken, het voeren van verzuimgesprekken en het stellen van de juiste vragen. Ook is er ruimte voor leidinggevenden om ‘even’ binnen te lopen voor praktisch verzuimadvies wanneer ik op locatie ben.

Meer weten?

Wilt u weten wat een casemanager op locatie voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op. ArboTeam bestaat uit een team van gecertificeerde casemanagers aangevuld met zorgvuldig geselecteerde bedrijfsartsen en specialisten. Wij geloven in werkgevers die hun mensen op één zetten. Met onze onafhankelijke, toekomstgerichte adviezen dragen wij graag bij aan uw succes.

Freke Foolen
Casemanager ROV

Financiële gezondheid van uw medewerkers

Biedt u uw medewerkers hulp bij financiële problemen? Een belangrijke vraag om te beantwoorden nu het leven duurder wordt, geldzorgen bij lage en middeninkomens toenemen en er sprake is van arbeidskrapte. Hoe kunt u financiële gezondheid een plek kunt geven in de organisatie. Wij zetten een aantal tips voor u op een rij.
Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking of rugzak

Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking

Steeds meer werkgevers geven aan dat het aannemen en doorstromen van mensen uit bepaalde doelgroepen een hoge prioriteit heeft. Het aandeel medewerkers met een arbeidsbeperking neemt echter nog niet toe binnen bedrijven. De subsidieregelingen blijken vaak niet bekend te zijn. Wij geven een overzicht van deze regelingen.
Ziekteverzuim en disfunctioneren

Verzuim en disfunctioneren

Een werknemer meldt zich ziek tijdens een functioneringstraject. Regelmatig begeleid ik als casemanager dergelijke casussen en zie ik hoe complex zo’n situatie kan zijn. Wat kan je het beste doen in zo’n geval? Ik geef graag wat tips, op basis van mijn ervaringen uit de praktijk.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.