Begeleiding bij langdurig verzuim met casemanager op locatie

Als werkgever heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid in de verzuimbegeleiding van uw arbeidsongeschikte medewerker. In de Wet verbetering Poortwachter is opgenomen welke stappen u moet ondernemen als uw medewerker zich ziek meldt. De bedrijfsarts heeft als kerndeskundige een belangrijke rol en moet uiterlijk in de 6e week van het verzuim een medische beoordeling maken.

Dit mag je verwachten van een casemanager op locatie.

De complexe wetgeving en de grote financiële gevolgen bij langdurig verzuim vragen om specialistische kennis om de verzuimbegeleiding verder vorm te geven. Als gecertificeerde casemanagers begeleid ik werkgevers en werknemers bij dit proces. Ik geef advies en zorg ervoor dat alle partijen op tijd doen wat ze moeten doen. Als casemanager bekijk ik per bedrijf en geval hoe ik mijn begeleiding vormgeef. Bij een aantal klanten ben ik regelmatig op locatie te vinden.

De meerwaarde van een casemanager op locatie.

Door letterlijk op de werkvloer aanwezig te zijn heb ik een beter beeld van de bedrijfscultuur, werksfeer en -omgeving. Wanneer een werknemer uitvalt kan ik gericht advies geven doordat ik een goed beeld heb van de functie-inhoud en de werkplek. Ook denk ik mee in het verbeteren van verzuimprocessen, -beleid en –preventie. Ik merk dat knelpunten en signalen eerder aan het licht komen door op locatie aanwezig te zijn, wat helpt in het geven van gericht advies.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Wanneer een werknemer uitvalt kan ik gericht advies geven doordat ik een goed beeld heb van de functie-inhoud en de werkplek.

samenwerking is de basis om tot de beste verzuimaanpak te komen

Korte lijnen

Als casemanager op locatie ben ik beter zichtbaar voor de werkgever en werknemer, zijn de lijnen nog korter en de drempel voor contact laag. Als het om verzuim gaat is snel schakelen en goed met elkaar communiceren de sleutel. Omdat ik een dag(deel) volledige focus heb op één opdrachtgever is er voldoende ruimte voor persoonlijk aandacht voor zowel werknemer, leidinggevende als HR.

Ik voer verzuimgesprekken met werknemers en door écht in gesprek te gaan krijg ik inzicht in de eventueel onderliggende problemen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie of een loopbaanvraagstuk. Hoe eerder het echte probleem boven tafel komt, hoe sneller resultaat kan worden bereikt.

Coaching-on-the-job voor leidinggevenden

Het komt vaak voor dat de leidinggevende verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding maar de nodige kennis en vaardigheden mist. Coaching on-the-job van leidinggevenden is in deze belangrijk. Zoals bij het maken en vastleggen van afspraken, het voeren van verzuimgesprekken en het stellen van de juiste vragen. Ook is er ruimte voor leidinggevenden om ‘even’ binnen te lopen voor praktisch verzuimadvies wanneer ik op locatie ben.

Meer weten?

Wilt u weten wat een casemanager op locatie voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op. ArboTeam bestaat uit een team van gecertificeerde casemanagers aangevuld met zorgvuldig geselecteerde bedrijfsartsen en specialisten. Wij geloven in werkgevers die hun mensen op één zetten. Met onze onafhankelijke, toekomstgerichte adviezen dragen wij graag bij aan uw succes.

Freke Foolen
Casemanager ROV

een plan van aanpak opstellen tijdens verzuim

Opstellen Plan van aanpak bij verzuim

Als een medewerker langdurig ziek is, volgen de werkgever en werknemer de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is dat beide zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de medewerker snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Een belangrijke stap in dit proces is het opstellen van het Plan van aanpak.
Mindfullness toepassen op de werkvloer

Mindful werken

Het toepassen van mindfulness op de werkvloer kan bijdragen aan het verminderen van stress. Door het verminderen van stress heeft u gelukkigere werknemers en minder verzuim. Teveel prikkels in de omgeving kunnen mindful werken belemmeren. In deze blog worden een aantal tips gegeven om mindfulness toe te passen binnen uw bedrijf.

Zorgen nieuwe vragen in het Plan van Aanpak voor succesvolle re-integratie?

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.