Casus: Vervroegde IVA uitkering

Ik ontving onlangs het bericht dat een vervroegde IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) uitkering is toegekend aan een medewerker van een klant. Als duidelijk is dat een medewerker niet meer kan werken, hoeft de wachttijd van 104 weken voor de WIA aanvraag niet worden doorlopen. Een medewerker kan dan al eerder een IVA uitkering aanvragen. Soms is het gezien een ziektebeeld duidelijk dat een medewerker niet meer kan werken. In deze casus lag dat echter wat gecompliceerder.

Minimale arbeidsmogelijkheden

Medewerker is al een tijdje ziek, maar ondanks behandelingen treedt er geen verbetering op. Werkgever vraagt zich ernstig af of er nog wel mogelijkheden voor re-integratie te verwachten zijn. De bedrijfsarts deelt deze zorg.

Voor een vervroegde IVA aanvraag is een verklaring van de bedrijfsarts nodig. Maar de bedrijfsarts kan in dit geval niet stellen dat er helemaal geen arbeidsmogelijkheden meer zijn. De vraag is echter of de mogelijkheden die er wel zijn, in de praktijk ook te vertalen zijn naar het uitvoeren van een andere passende functie. De arbeidsdeskundige wordt ingezet en beoordeelt dat bij de huidige werkgever geen passende mogelijkheden zijn, maar denkt dat er wel nog passende functies elders zijn.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

De vraag is of de arbeidsmogelijkheden die er wel zijn, in de praktijk ook te vertalen zijn naar het uitvoeren van een passende functie.

Vervroegde IVA uitkering

Wet verbetering Poortwachter

Volgens de wet- en regelgeving is medewerker aangewezen op de re-integratie verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter en daarmee een spoor 2 traject (re-integratie in een andere functie bij een andere werkgever), omdat er nog mogelijkheden zijn ten aanzien van werk. Echter hebben medewerker, werkgever en ook ik hierbij bedenkingen vanwege de minimale mogelijkheden van medewerker.

Ik overleg met diverse betrokken partijen zoals de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en de re-integratie coach 2de spoor: hoe nu verder? We besluiten in overleg met de medewerker te starten met een haalbaarheidsonderzoek. Daarmee wordt onderzocht of het zoeken naar een passende functie wel haalbaar is. Wat zijn de kansen dat medewerker elders nieuw werk vindt? Wat zijn de re-integratie kansen?

Haalbaarheidsonderzoek

Met het haalbaarheidsonderzoek tonen we aan dat de arbeidsmogelijkheden van medewerker zich niet vertalen naar (betaalde) arbeid. De re-integratie coach, die het onderzoek uitvoerde, acht de kans klein dat er functies beschikbaar zijn in de regio die overeenkomen met de geduide functies van de arbeidsdeskundige. Met deze onderbouwing vraagt medewerker de vervroegde IVA uitkering aan.

Uitkering UWV én inkomensverzekering

De uitkering wordt toegekend. De medewerker heeft, conform de wet, tot het einde van de 104 weken verzuim nog recht op loondoorbetaling door haar werkgever. Op het salaris mag de IVA-uitkering in mindering worden gebracht.

De werkgever heeft voor de werknemers ook een WGA-Hiaat en WIA-Excedentverzekering. Ik bracht daarom mijn collega van Insucare op de hoogte van de IVA toekenning. Zij zorgt voor de claim bij de verzekeraar. Deze stelt dat zij direct overgaan tot uitkering. Medewerker heeft namelijk een salaris boven het maximaal SV-loon en dit betekent een uitkering vanuit de WIA-Excedentverzekering. Tot het einde van de 104 weken wordt de uitkering overgemaakt aan de werkgever. Na 104 weken gaat de medewerker uit dienst en wordt de uitkering van de WIA-Excedentverzekering overgemaakt aan de medewerker. Fijn om te weten dat op financieel vlak de gevolgen voor medewerker zeer beperkt blijven.

Onze arbodienstverlening

Wilt u meer weten over onze arbodienstverlening? Of wilt u meer informatie over de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor werkgever en werknemer? Neem gerust contact met ons op.

een plan van aanpak opstellen tijdens verzuim

Opstellen Plan van aanpak bij verzuim

Als een medewerker langdurig ziek is, volgen de werkgever en werknemer de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is dat beide zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de medewerker snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Een belangrijke stap in dit proces is het opstellen van het Plan van aanpak.
Mindfullness toepassen op de werkvloer

Mindful werken

Het toepassen van mindfulness op de werkvloer kan bijdragen aan het verminderen van stress. Door het verminderen van stress heeft u gelukkigere werknemers en minder verzuim. Teveel prikkels in de omgeving kunnen mindful werken belemmeren. In deze blog worden een aantal tips gegeven om mindfulness toe te passen binnen uw bedrijf.

Zorgen nieuwe vragen in het Plan van Aanpak voor succesvolle re-integratie?

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.