Fysiotherapie en de collectieve zorgverzekering

De casemanagers van ArboTeam horen het regelmatig: een medewerker laat zich niet behandelen door de fysiotherapeut voor klachten, omdat hij geen aanvullende verzekering heeft afgesloten. Als werkgever bent u gebaat bij de juiste zorg voor uw medewerkers ter voorkoming van ziekteverzuim. Wat doet u?

Casus fysiotherapie: geld- of principekwestie?

Betaalt u voor de fysiotherapie van uw medewerker? U verdient de kosten makkelijk terug doordat de behandeling het verzuim voorkomt of verkort. Elke verzuimdag kost u immers 250 tot 400 euro. Of voelt dat oneerlijk tegenover medewerkers die wel zelf investeren in een aanvullende zorgverzekering en geen beroep op uw portemonnee doen?

Wat feiten om in uw overweging mee te nemen:

 • Fysiotherapie valt niet onder de vergoeding van de basisverzekering.
 • Het aantal afgesloten aanvullende verzekeringen daalde de afgelopen jaren, terwijl de premie voor de zorgverzekering stijgt. In 2021 is er weer een lichte stijging naar 84,9%.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Met een collectieve zorgverzekering kunt u het verschil maken voor uw organisatie. En nu is het moment te bepalen wat er eind van het jaar te kiezen valt voor uw medewerkers.


Wie betaalt de fysiotherapeut?

Breng risico’s in kaart en voer HR beleid

U staat nu voor een keuze die u liever voorkomt. De eerste vraag is daarom hoe u er samen met uw medewerker voor zorgt dat er geen klachten ontstaan. Omdat het ontstaan van klachten natuurlijk nooit geheel uitgesloten kan worden, blijft een goede collectieve zorgverzekering van belang. Zo is er geen financiële drempel de zorg in te zetten die nodig is. De twee vraag is hoe u uw medewerkers motiveert zich goed te verzekeren. Ik deel graag een aantal tips waar u mee aan de slag kunt.

 1. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
  Voorkomen is beter dan genezen. Er is helaas geen plan wat voor elke organisatie werkt. Start daarom bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Bekijk welke risico’s in uw organisatie aanwezig zijn en pak ze waar mogelijk bij de bron aan. De RIE is wettelijk verplicht. Wilt u daarnaast een breder onderzoek uitvoeren gericht op werkvermogen, lees dan over vitaliteit of Work Ability Care.
 2. Ouderenbeleid
  Verwar ouder worden niet met ziekte. Het is logisch dat een medewerker die zijn pensioenleeftijd nadert, niet meer het fysieke werk kan doen als toen hij net begon. Anticipeer hier dus op en wacht niet op een ziekmelding. Maak HR beleid voor de oudere werknemer, bijvoorbeeld gebruik van regelingen zoals het generatiepact en de zwaarwerkregeling.
 3. Collectieve zorgverzekering
  Ga in gesprek over een passend aanbod voor vergoedingen voor zorg en interventies. Denk ook aan een vitaliteitsbudget. De verzekeraars zijn ook gebaat bij uw vitale medewerkers. Wacht niet tot het einde van het jaar, maar ga nu in gesprek met uw zorgspecialist over de mogelijkheden voor een aantrekkelijk aanvullend pakket voor uw werknemers. En overweeg of u een vaste bijdrage doet waarmee u elke medewerker in staat stelt zich aanvullend te verzekeren. Geld is nou eenmaal een belangrijke prikkel, zoals ook blijkt uit het voorbeeld waar we ons verhaal mee begonnen.

Wie betaalt de fysiotherapeut?

Neem nu contact met ons op als u samen met ons met bovenstaande tips aan de slag wilt of als u vragen heeft over het afsluiten van de juiste collectieve zorgverzekering. Ik sta samen met de casemanager van ArboTeam voor u klaar.

Financiële gezondheid van uw medewerkers

Biedt u uw medewerkers hulp bij financiële problemen? Een belangrijke vraag om te beantwoorden nu het leven duurder wordt, geldzorgen bij lage en middeninkomens toenemen en er sprake is van arbeidskrapte. Hoe kunt u financiële gezondheid een plek kunt geven in de organisatie. Wij zetten een aantal tips voor u op een rij.
Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking of rugzak

Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking

Steeds meer werkgevers geven aan dat het aannemen en doorstromen van mensen uit bepaalde doelgroepen een hoge prioriteit heeft. Het aandeel medewerkers met een arbeidsbeperking neemt echter nog niet toe binnen bedrijven. De subsidieregelingen blijken vaak niet bekend te zijn. Wij geven een overzicht van deze regelingen.
Ziekteverzuim en disfunctioneren

Verzuim en disfunctioneren

Een werknemer meldt zich ziek tijdens een functioneringstraject. Regelmatig begeleid ik als casemanager dergelijke casussen en zie ik hoe complex zo’n situatie kan zijn. Wat kan je het beste doen in zo’n geval? Ik geef graag wat tips, op basis van mijn ervaringen uit de praktijk.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Financieel Inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.