Mentale kracht vergroten door amplitie

Het is de Week van de Werkstress van 15 tot en met 19 november 2021. Het thema dit jaar is Mentaal Sterk! Mentale kracht gaat niet alleen over reageren, maar ook over goed voorbereid zijn op (dreigende) stress of tegenslag. Hoe werkt u aan mentale kracht en vitaliteit binnen uw organisatie?

De ‘mentale kracht’ van medewerkers

Het voorkomen van werkstress, is belangrijk en werkt preventief. Maar is preventie ook het meest effectief? Wanneer u focust op een ‘positieve toestand’ van medewerkers, zoals hun werkenergie, werkplezier, werkgeluk, betrokkenheid, inzetbaarheid en flow dan werkt u aan amplitie. Daarmee draagt u als organisatie bij aan de mentale kracht van al uw medewerkers en niet alleen degenen met werkstress.

Amplitie? Wat is dat dan?

Amplitie betekent een positieve ziens- en werkwijze die bijdraagt aan het vergroten van het welbevinden en functioneren van uw medewerkers. Met deze aanpak vergroot u als organisatie uw totale mentale kracht!

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Voor mij als HRM professional staat amplitie voor een positieve ziens- en werkwijze die bijdraagt aan het vergroten van het welbevinden en functioneren van je medewerkers.

Amplitie binnen uw organisatie

Bron: Yrenee Koen en Seline van Keulen, Werken aan Amplitie, de toepassing van positieve organisatiepsychologie

Focus op preventie of amplitie?

Het effect van en het verschil tussen preventie en amplitie wordt nog iets duidelijker, als u de onderstaande vragen beantwoordt. Waarop focust u zich in uw HR aanpak?

Werkstress voorkomen (Werk) energie vergroten
Verzuim verminderen Bevlogenheid vergroten
Ontevredenheid oplossen Tevredenheid vergroten

In gesprek over amplitie?

Wilt u aan de slag met een amplitieve aanpak binnen uw organisatie? Wij brengen u graag in contact met de juiste partner voor meer informatie.

Financiële gezondheid van uw medewerkers

Biedt u uw medewerkers hulp bij financiële problemen? Een belangrijke vraag om te beantwoorden nu het leven duurder wordt, geldzorgen bij lage en middeninkomens toenemen en er sprake is van arbeidskrapte. Hoe kunt u financiële gezondheid een plek kunt geven in de organisatie. Wij zetten een aantal tips voor u op een rij.
Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking of rugzak

Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking

Steeds meer werkgevers geven aan dat het aannemen en doorstromen van mensen uit bepaalde doelgroepen een hoge prioriteit heeft. Het aandeel medewerkers met een arbeidsbeperking neemt echter nog niet toe binnen bedrijven. De subsidieregelingen blijken vaak niet bekend te zijn. Wij geven een overzicht van deze regelingen.
Ziekteverzuim en disfunctioneren

Verzuim en disfunctioneren

Een werknemer meldt zich ziek tijdens een functioneringstraject. Regelmatig begeleid ik als casemanager dergelijke casussen en zie ik hoe complex zo’n situatie kan zijn. Wat kan je het beste doen in zo’n geval? Ik geef graag wat tips, op basis van mijn ervaringen uit de praktijk.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.