Mentale kracht vergroten door amplitie

Het is de Week van de Werkstress van 15 tot en met 19 november 2021. Het thema dit jaar is Mentaal Sterk! Mentale kracht gaat niet alleen over reageren, maar ook over goed voorbereid zijn op (dreigende) stress of tegenslag. Hoe werkt u aan mentale kracht en vitaliteit binnen uw organisatie?

De ‘mentale kracht’ van medewerkers

Het voorkomen van werkstress, is belangrijk en werkt preventief. Maar is preventie ook het meest effectief? Wanneer u focust op een ‘positieve toestand’ van medewerkers, zoals hun werkenergie, werkplezier, werkgeluk, betrokkenheid, inzetbaarheid en flow dan werkt u aan amplitie. Daarmee draagt u als organisatie bij aan de mentale kracht van al uw medewerkers en niet alleen degenen met werkstress.

Amplitie? Wat is dat dan?

Amplitie betekent een positieve ziens- en werkwijze die bijdraagt aan het vergroten van het welbevinden en functioneren van uw medewerkers. Met deze aanpak vergroot u als organisatie uw totale mentale kracht!

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Voor mij als HRM professional staat amplitie voor een positieve ziens- en werkwijze die bijdraagt aan het vergroten van het welbevinden en functioneren van je medewerkers.

Amplitie binnen uw organisatie

Bron: Yrenee Koen en Seline van Keulen, Werken aan Amplitie, de toepassing van positieve organisatiepsychologie

Focus op preventie of amplitie?

Het effect van en het verschil tussen preventie en amplitie wordt nog iets duidelijker, als u de onderstaande vragen beantwoordt. Waarop focust u zich in uw HR aanpak?

Werkstress voorkomen (Werk) energie vergroten
Verzuim verminderen Bevlogenheid vergroten
Ontevredenheid oplossen Tevredenheid vergroten

In gesprek over amplitie?

Wilt u aan de slag met een amplitieve aanpak binnen uw organisatie? Wij brengen u graag in contact met de juiste partner voor meer informatie.

ArboTeam kan u helpen bij het verzuimproces en zorgt dat uw medewerkers gedegen kunnen reïntegreren -ArboTeam

Verzuimbegeleiding: meer dan alleen wet- en regelgeving

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Het kan hierbij zowel om verzuim vanwege fysieke als mentale redenen gaan. Bij mentale redenen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan burn-out klachten. In de wet staat dat werkgever en medewerker zich samen met de bedrijfsarts moeten inspannen voor de re-integratie van de betreffende medewerker. Dit zorgt er alleen niet per definitie voor dat de zieke als mens de benodigde aandacht krijgt. Formulieren worden ingevuld omdat ze ingevuld moeten worden. Maar een goed gesprek dat daadwerkelijk tot effectieve re-integratie kan leiden, wordt helaas lang niet altijd gevoerd.
voorkom verzuim onder je medewerkers en ben burnouts door werkstress voor met deze tips van Arboteam

Week van de Werkstress 2022

Van 14 t/m 18 november 2022 organiseert OVAL (organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan) voor de 9de keer de Week van de Werkstress, met als thema “mentaal en fysiek sterk!”. In de afgelopen jaren is de inhoudelijke focus van de Week van de Werkstress steeds meer verlegd van werkstress naar werkplezier, preventie en ontwikkeling. In dit artikel geven we u graag wat tips om werkstress te verlagen en werkplezier te verhogen.
Begeleiding bij langdurig verzuim met een casemanager op locatie biedt vele voordelen.

De meerwaarde van de casemanager op locatie

Als werkgever heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid in de verzuimbegeleiding van uw arbeidsongeschikte medewerker. In de Wet verbetering Poortwachter is opgenomen welke stappen u moet ondernemen als uw medewerker zich ziek meldt. De complexe wetgeving en de grote financiële gevolgen bij langdurig verzuim vragen om specialistische kennis om de verzuimbegeleiding verder vorm te geven.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.