Mentale kracht vergroten door amplitie

Het is de Week van de Werkstress van 15 tot en met 19 november 2021. Het thema dit jaar is Mentaal Sterk! Mentale kracht gaat niet alleen over reageren, maar ook over goed voorbereid zijn op (dreigende) stress of tegenslag. Hoe werkt u aan mentale kracht en vitaliteit binnen uw organisatie?

De ‘mentale kracht’ van medewerkers

Het voorkomen van werkstress, is belangrijk en werkt preventief. Maar is preventie ook het meest effectief? Wanneer u focust op een ‘positieve toestand’ van medewerkers, zoals hun werkenergie, werkplezier, werkgeluk, betrokkenheid, inzetbaarheid en flow dan werkt u aan amplitie. Daarmee draagt u als organisatie bij aan de mentale kracht van al uw medewerkers en niet alleen degenen met werkstress.

Amplitie? Wat is dat dan?

Amplitie betekent een positieve ziens- en werkwijze die bijdraagt aan het vergroten van het welbevinden en functioneren van uw medewerkers. Met deze aanpak vergroot u als organisatie uw totale mentale kracht!

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Voor mij als HRM professional staat amplitie voor een positieve ziens- en werkwijze die bijdraagt aan het vergroten van het welbevinden en functioneren van je medewerkers.

Amplitie binnen uw organisatie

Bron: Yrenee Koen en Seline van Keulen, Werken aan Amplitie, de toepassing van positieve organisatiepsychologie

Focus op preventie of amplitie?

Het effect van en het verschil tussen preventie en amplitie wordt nog iets duidelijker, als u de onderstaande vragen beantwoordt. Waarop focust u zich in uw HR aanpak?

Werkstress voorkomen (Werk) energie vergroten
Verzuim verminderen Bevlogenheid vergroten
Ontevredenheid oplossen Tevredenheid vergroten

In gesprek over amplitie?

Wilt u aan de slag met een amplitieve aanpak binnen uw organisatie? Wij brengen u graag in contact met de juiste partner voor meer informatie.

Zorgen nieuwe vragen in het Plan van Aanpak voor succesvolle re-integratie?

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.
Wetsverandering loondoorbetaling bij medewerker na AOW-gerechtigde leeftijd

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte na AOW-leeftijd

Heeft u een medewerker in dienst die na de AOW-gerechtigde leeftijd bij u is blijven werken? Vanaf 1 juli 2023 wordt de periode waarin u het loon moet doorbetalen bij ziekte voor deze medewerker verkort van 13 naar zes weken. Als uw AOW-gerechtigde medewerker vóór 1 juli 2023 ziek wordt, moet u als werkgever wel 13 weken loon doorbetalen. Voor ziektegevallen na 1 juli 2023 is de termijn van loondoorbetaling bij ziekte maximaal zes weken.
ArboTeam kan u helpen bij het verzuimproces en zorgt dat uw medewerkers gedegen kunnen reïntegreren -ArboTeam

Verzuimbegeleiding: meer dan alleen wet- en regelgeving

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Het kan hierbij zowel om verzuim vanwege fysieke als mentale redenen gaan. Bij mentale redenen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan burn-out klachten. In de wet staat dat werkgever en medewerker zich samen met de bedrijfsarts moeten inspannen voor de re-integratie van de betreffende medewerker. Dit zorgt er alleen niet per definitie voor dat de zieke als mens de benodigde aandacht krijgt. Formulieren worden ingevuld omdat ze ingevuld moeten worden. Maar een goed gesprek dat daadwerkelijk tot effectieve re-integratie kan leiden, wordt helaas lang niet altijd gevoerd.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.