Preventie

Als werkgever wilt u graag gezonde, gemotiveerde en capabele werknemers om uw organisatie goed te laten draaien. Niet alleen economische en technologische ontwikkelingen, maar ook de vergrijzing en de pensioengerechtigde leeftijd die steeds verder opschuift, zorgen ervoor dat ‘duurzame inzetbaarheid’ op de agenda van zowel u als uw werknemers komt te staan. Wat kunt u als werkgever doen om te voorkomen dat de inzetbaarheid van uw werknemer afneemt? ArboTeam helpt u graag op het gebied van gezondheidsmanagement en arbeidsrisico’s.

Voor uw werknemer én uw bedrijf!

ArboTeam kijkt verder dan de ziekmeldingen en helpt u om het risico op verminderde inzetbaarheid tijdig te signaleren. Daarbij gaan wij uit van het werkvermogen van een werknemer. Wat kan iemand (nog) wel in plaats van wat kan iemand niet (meer). Uw werknemers kunnen preventief gebruik maken van diverse specialisten bij (gezondheids)klachten, zoals de bedrijfsarts.

Samen met u zorgt ArboTeam er graag voor dat u en uw werknemers nu en in de toekomst vitaal kunnen blijven werken. Regelmatig bespreken we met u hoe we risico’s op uitval in uw bedrijf kunnen terugbrengen. Mogelijk levert het werk gevaar op. Maar (langdurig) verzuim kan ook voorkomen worden door het verbeteren van uw beleid of door het trainen van de (HR) managers.