Stress op de werkvloer

Maaike is al meer dan acht jaar een topper binnen het bedrijf: altijd gezellig, luisterend oor, staat altijd klaar. Maaike’s motto: “niet tobben, kom gewoon naar me toe, samen klaren we de klus”.

Het is Maaike voor de wind gegaan, ze heeft haar prins op ‘t witte paard ontmoet, was al snel zwanger en kreeg in twee jaar tijd twee gezonde prinsesjes, nu 2 en 3,5 jaar. En natuurlijk heeft ze’ t goed geregeld, zo is Maaike: haar moeder past op en het kinderdagverblijf bevalt prima. Haar collega’s  zijn wel eens jaloers: er is geen verschil tussen Maaike voor en Maaike na het moeder worden. Wat wel fijn is, nu kunnen ze ook voor hun zorgjes over de kinderen bij Maaike terecht, want topmoeder Maaike heeft altijd goede tips. En stoer is ze ook: af en toe werkt ze thuis, dan kan ze toch haar werk afkrijgen en gebruikt ze de uitgespaarde reistijd voor het bezoekje aan het consultatiebureau, slim toch?

Niet voor niets werd Maaike dit jaar “werknemer van het jaar”. Haar foto hangt nu in de koffiehoek in een lange rij toppers. En laat het nu net deze “wall of fame” zijn die Maaike de das om doet!

Want niemand had verwacht dat Maaike zich van de ene op de andere dag ziek meldde. Ze was al weken verkouden, maar dat heeft iedereen wel eens, toch? En ze was juist zo lekker afgevallen, weer helemaal in shape! Maaike liet haar leidinggevende weten dat ze zich enorm schuldig voelde: nu liet ze iedereen in de steek, maar ze was zo moe dat ze niet meer van de bank kon komen. Totaal onverwacht, ook voor haar.

Herken je iets?

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850


Hoe krijg je grip op stress op de werkvloer?


stress op de werkvloer

We kennen allemaal wel een Maaike of een Mark, nietwaar? Ook best beangstigend dat jou zelf dit plotseling kan overkomen, toch? Dat je je afvraagt of je iets over het hoofd hebt gezien bij je werknemer? Of dat jij zelf plotseling thuis komt te zitten. Natuurlijk is in de eerste plaats de werknemer, als ieder volwassen mens, verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid. Maar wat had jij voor deze collega kunnen betekenen? En hoe kun jij nu goed met Maaike in gesprek, want je gunt haar vast en zeker een spoedig herstel.

Jij, als lezer, hebt misschien in dit verhaal over Maaike ergens iets gevoeld; iets dat schuurde, dat niet helemaal klopte in dit mooie plaatje. Wil je weten hoe het verder is gelopen en wat er nu eigenlijk mis is gegaan? Informeer naar onze mogelijkheden rondom vitaliteit. In een ontspannen en inspirerende omgeving gaan we met elkaar aan het werk, zodat je nog meer grip krijgt op stress op de werkvloer.

Hier alvast tip 1: volg je gevoel! Ga eens rustig na wat je je werknemer of collega ziet doen; is er iets veranderd, waar schuurt het voor jou? Heb je een alarmbelletje dat rinkelt? Deel dit gevoel dan met de betreffende persoon en vraag hem of haar of hij dit herkent.

In het geval van Maaike had haar collega Bart wel een voorgevoel, maar hij wist niet of hij zich ermee mocht bemoeien. Wat was er gebeurd als hij had gevraagd: “He Maaike, ik zie dat je heel snel bent afgevallen en vroeg me ineens af, ben je oké? Herken je mijn gedachte?”

Voor jullie gemoedsrust: met Maaike gaat het nu prima. Zij en haar leidinggevende zijn weer een stukje wijzer en werken beiden nog met plezier in het bedrijf. Behalve… afijn, dat vertellen we je dan!

NB. de namen Maaike en Bart zijn fictief, feiten en gebeurtenissen uit deze casus komen niet overeen met de werkelijkheid van onze cliënten. Overeenkomsten berusten op louter toeval.

Geschreven door: Cynthia Beijdorff, Coach 


ArboTeam kan u helpen bij het verzuimproces en zorgt dat uw medewerkers gedegen kunnen reïntegreren -ArboTeam

Verzuimbegeleiding: meer dan alleen wet- en regelgeving

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Het kan hierbij zowel om verzuim vanwege fysieke als mentale redenen gaan. Bij mentale redenen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan burn-out klachten. In de wet staat dat werkgever en medewerker zich samen met de bedrijfsarts moeten inspannen voor de re-integratie van de betreffende medewerker. Dit zorgt er alleen niet per definitie voor dat de zieke als mens de benodigde aandacht krijgt. Formulieren worden ingevuld omdat ze ingevuld moeten worden. Maar een goed gesprek dat daadwerkelijk tot effectieve re-integratie kan leiden, wordt helaas lang niet altijd gevoerd.
voorkom verzuim onder je medewerkers en ben burnouts door werkstress voor met deze tips van Arboteam

Week van de Werkstress 2022

Van 14 t/m 18 november 2022 organiseert OVAL (organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan) voor de 9de keer de Week van de Werkstress, met als thema “mentaal en fysiek sterk!”. In de afgelopen jaren is de inhoudelijke focus van de Week van de Werkstress steeds meer verlegd van werkstress naar werkplezier, preventie en ontwikkeling. In dit artikel geven we u graag wat tips om werkstress te verlagen en werkplezier te verhogen.
Begeleiding bij langdurig verzuim met een casemanager op locatie biedt vele voordelen.

De meerwaarde van de casemanager op locatie

Als werkgever heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid in de verzuimbegeleiding van uw arbeidsongeschikte medewerker. In de Wet verbetering Poortwachter is opgenomen welke stappen u moet ondernemen als uw medewerker zich ziek meldt. De complexe wetgeving en de grote financiële gevolgen bij langdurig verzuim vragen om specialistische kennis om de verzuimbegeleiding verder vorm te geven.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.