Verzuimbegeleiding met aandacht voor de mens

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Het kan hierbij zowel om verzuim vanwege fysieke als mentale redenen gaan. Bij mentale redenen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan burn-out klachten. In de wet staat dat werkgever en medewerker zich samen met de bedrijfsarts moeten inspannen voor de re-integratie van de betreffende medewerker. Dit zorgt er alleen niet per definitie voor dat de zieke als mens de benodigde aandacht krijgt. Formulieren worden ingevuld omdat ze ingevuld moeten worden. Maar een goed gesprek dat daadwerkelijk tot effectieve re-integratie kan leiden, wordt helaas lang niet altijd gevoerd.

Door personeelstekort en het toenemende, langdurig verzuim komen veel bedrijven in een vicieuze cirkel terecht. De werkdruk neemt toe en dit leidt vervolgens weer tot meer uitval. Leidinggevenden, die vaak een belangrijke rol hebben in de verzuimbegeleiding, komen tijd te kort om verzuimgesprekken naar behoren uit te voeren. Vaak ontbreekt hiervoor ook de nodige kennis en ervaring. Je kunt je dan ook afvragen in hoeverre leidinggevenden überhaupt belast moeten worden met deze specialistische rol.

Onafhankelijke casemanager verzuimbegeleiding

Genoeg reden voor werkgevers om keuzes te maken. De keuze om leidinggevenden dáár in te zetten waar hun competities de meeste waarde toevoegen voor uw organisatie. En de keuze een externe casemanager in te schakelen voor de verzuimbegeleiding. Een specialist die verder kijkt dan alleen het voldoen aan de wetgeving zodat u als werkgever uit die vicieuze cirkel komt.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Wij geloven in werkgevers die hun mensen op één zetten.

ArboTeam kan u helpen bij het verzuimproces en zorgt dat uw medewerkers gedegen kunnen reïntegreren -ArboTeam

Verzuimbegeleiding gaat verder dan wet- en regelgeving

Naast kennis van de complexe wetgeving en de grote financiële gevolgen bij langdurig ziekteverzuim, biedt een goede onafhankelijke casemanager met name meerwaarde bij het voeren van het verzuimgesprek tussen werkgever en medewerker. Goed in gesprek gaan en bereid zijn naar elkaar te luisteren is de sleutel tot een succesvol re-integratietraject. De casemanagers bij ArboTeam kijken verder dan wet- en regelgeving en zorgen dat de belangen van werkgever én werknemer daadwerkelijk zo goed mogelijk worden behartigd.

Het goede verzuimgesprek

Verzuim gaat met emoties gepaard. Je bent snel geneigd in een gesprek je eigen beeld en oordeel als vertrekpunt te nemen. En dat oordeel heb je al geveld voordat je het door hebt. Daar kan je niks aan doen en het is ook niet erg. Je oordeel kun je immers bijstellen, zolang je bereid bent te luisteren naar de ander. Problemen ontstaan als de oordelen overgaan in vooroordelen of veroordelingen. Er is dan geen ruimte meer voor andere opvattingen. Het is daarom waardevol als werkgever of medewerker bij (dreigend) ziekteverzuim te kunnen spreken met een onafhankelijke casemanager. Iemand die zich kan inleven in de situatie, maar ook een spiegel kan voorhouden.

De casemanager als onafhankelijk specialist

Daar ligt precies de toegevoegde waarde van onze casemanagers. Zij luisteren als onafhankelijk specialist zowel naar de medewerker als de werkgever. Ze geven gevraagd en ongevraagd feedback en advies. Verschillende betrokkenen met ieder een eigen belang en perspectief vraagt om goede coördinatie. Onze casemanagers zoeken daarom samen met alle betrokkenen, de balans om tot de juiste aanpak te komen. Zonder daarbij facetten zoals wetgeving en de financiële gevolgen van verzuim uit het oog te verliezen.

Focus op de mens, zicht op de regels

ArboTeam bestaat uit een team van gecertificeerde casemanagers aangevuld met zorgvuldig geselecteerde bedrijfsartsen en specialisten. Wij geloven in werkgevers die hun mensen op één zetten. Met onze onafhankelijke, toekomstgerichte adviezen dragen wij bij aan uw succes. Goede arbeidsvoorwaarden en afspraken tussen werkgever en werknemer staan voor goed werkgeverschap. Wij houden altijd zicht op de wet- en regelgeving én aandacht voor de persoonlijke situatie van uw medewerkers. Overal en altijd.

een plan van aanpak opstellen tijdens verzuim

Opstellen Plan van aanpak bij verzuim

Als een medewerker langdurig ziek is, volgen de werkgever en werknemer de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is dat beide zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de medewerker snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Een belangrijke stap in dit proces is het opstellen van het Plan van aanpak.
Mindfullness toepassen op de werkvloer

Mindful werken

Het toepassen van mindfulness op de werkvloer kan bijdragen aan het verminderen van stress. Door het verminderen van stress heeft u gelukkigere werknemers en minder verzuim. Teveel prikkels in de omgeving kunnen mindful werken belemmeren. In deze blog worden een aantal tips gegeven om mindfulness toe te passen binnen uw bedrijf.

Zorgen nieuwe vragen in het Plan van Aanpak voor succesvolle re-integratie?

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.