Tips rondom Week van de Werkstress 2022

Van 14 t/m 18 november 2022 organiseert OVAL (organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan) voor de 9de keer de Week van de Werkstress, met als thema “mentaal en fysiek sterk!”. In de afgelopen jaren is de inhoudelijke focus van de Week van de Werkstress steeds meer verlegd van werkstress naar werkplezier, preventie en ontwikkeling. In dit artikel geven we u graag wat tips om werkstress te verlagen en werkplezier te verhogen.

Personeelstekort? Voorkom verzuim!

Uitval van uw medewerker door werkstress is een reëel risico waar u als werkgever rekening mee moet houden. Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt en hoog verzuim. Bij ArboTeam geloven wij in werkgevers die hun mensen op één zetten. Met ons team van casemanagers verzuim houden we zicht op de wet- en regelgeving en combineren dat met aandacht voor de mens en de persoonlijke situatie van uw medewerkers.

Iedere werknemer zit in een andere levensfase en heeft te maken met specifieke persoonlijke omstandigheden, zowel in de werkomgeving als in de privésfeer. Daar komt bij dat we als mens niet alleen verschillen qua karakter maar ook qua gezondheid en levensstijl.

Werkstress neem je mee naar huis

Eén ding is mij heel sterk bijgebleven van de opleiding “Regie op Verzuim”, en dat was de lesdag “de rol van de bedrijfsarts / omgaan met psychisch arbeidsverzuim”. De lesgevende bedrijfsarts vertelde ons dat voordat een werknemer zich ziek meldt vanwege overspannenheid of burn-out, hij/zij om energie te sparen eerst alle andere rollen in zijn leven al heeft laten vallen, zoals die van partner, vader/moeder, zoon/dochter, vriend/vriendin.

Een goede manier om werkstress te voorkomen, is door uw werknemers te laten werken aan hun fysieke en mentale kracht. Maar hoe zorgt u daarvoor? Hoe kunt u als werkgever uw medewerkers hierbij helpen en ondersteunen? En op welke manier kunt u een werkklimaat creëren waarin uw medewerkers een goede balans vinden tussen inspanning en ontspanning? Lees verder voor mijn tips om werkstress te verlagen.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Voordat een werknemer zich ziek meldt vanwege overspannenheid of burn-out, heeft hij of zij om energie te sparen eerst alle andere rollen in zijn of haar leven laten vallen. Zoals die van partner, vader/moeder, zoon/dochter, vriend/vriendin.

Werkstress kan tot burn-outs leiden als er niet wordt ingegrepen. Ga het gesprek aan met je werkgever - Arboteam

Tip 1 Het goede gesprek!

Neem regelmatig de tijd voor een individueel gesprek met uw medewerker. Afhankelijk van de behoefte kan dat bijvoorbeeld maandelijks of tweemaandelijks zijn. Tijdens zo’n gesprek stelt u vooral open vragen, begin eens met deze: hoe gaat het met je? En: hoe leuk vind je het werk nog? Of: waar loop je tegenaan? En: wat heb je nodig?

Tip 2 Deel informatie over organisatiedoelen en stimuleer persoonlijke ontwikkeling

Vanuit uw kant deelt u de organisatiedoelen en licht u de keuzes van het MT toe. Bespreek met uw medewerker aan welke organisatiedoelen hij/zij op een zinvolle manier kan bijdragen. Bied ruimte voor ontplooiing en stimuleer het volgen van opleidingen.

Tip 3 Onderzoek samen de mogelijkheid voor meer autonomie

Kijk daarnaast met elkaar kritisch naar de werkomstandigheden. Overleg waar en ook hoe met meer autonomie invulling aan het werk kan worden gegeven. Een gevoel van autonomie en verbondenheid met het werk zijn cruciale factoren die de psychische gezondheid versterken.

Tip 4 Bied een luisterend oor voor omstandigheden buiten het werk

Geef uw medewerker daarnaast de ruimte en het vertrouwen om ook met u te bespreken tegen welke omstandigheden hij/zij in de privésfeer aanloopt. Denk aan zorg voor gezins-/familieleden, financiële problemen, scheiding, huisvestingsproblemen, eenzaamheid e.d. Ons vorige blog gaat over het onderwerp financiële problemen. Zie voor meer informatie: https://www.arboteam.nl/financiele-gezondheid-van-uw-medewerkers/

Tip 5 Betrek er op tijd een specialist bij

U hoeft hiervoor de oplossing overigens niet paraat te hebben. Betrek er op tijd een HR-professional van uw organisatie bij. Daarnaast zijn er diverse instanties en websites waar specialistische hulp geboden of advies gegeven wordt. Maar ook uw arbodienstverlener kan u verder wegwijs maken. Als u al bij ons bent aangesloten dan kunt u altijd ons benaderen voor advies.

Tip 6 Kom in beweging!

En dat mag u gerust letterlijk nemen. Vooral mensen met een kantoorbaan zitten te veel. Beweging is belangrijk voor lichaam en hersenen. Het heeft een bewezen positief effect op de mentale gezondheid. Hoe kunt u als werkgever stimuleren dat mensen in beweging komen? Geef uw medewerkers bijvoorbeeld de tijd en ruimte voor een wandeling in de pauze en waardeer die activiteit. Zorg dat er budget beschikbaar komt om sporten en bewegen te stimuleren.

Bent u klant bij Insucare of ArboTeam en heeft u vragen over het verlagen van de werkstress? Neem dan gerust met ons op: 040 23 13 850.

een plan van aanpak opstellen tijdens verzuim

Opstellen Plan van aanpak bij verzuim

Als een medewerker langdurig ziek is, volgen de werkgever en werknemer de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is dat beide zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de medewerker snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Een belangrijke stap in dit proces is het opstellen van het Plan van aanpak.
Mindfullness toepassen op de werkvloer

Mindful werken

Het toepassen van mindfulness op de werkvloer kan bijdragen aan het verminderen van stress. Door het verminderen van stress heeft u gelukkigere werknemers en minder verzuim. Teveel prikkels in de omgeving kunnen mindful werken belemmeren. In deze blog worden een aantal tips gegeven om mindfulness toe te passen binnen uw bedrijf.

Zorgen nieuwe vragen in het Plan van Aanpak voor succesvolle re-integratie?

Vanaf 1 juli 2023 vraagt het UWV aan werknemer en werkgever hun mening over arbeidsmogelijkheden vast te leggen in het Plan van aanpak. Welke mogelijkheden worden gezien om weer (meer) te gaan werken? In de daaropvolgende evaluatieformulieren wordt zowel de werknemer als werkgever gevraagd vast te leggen wat hij vindt van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.