Arbodienstverlening tijdens het coronavirus

Een telefonisch spreekuur met de bedrijfsarts is sinds een jaar – coronavirus –  meer regel dan uitzondering. Waar wij, en ook onze klanten, altijd wat huiverig waren voor telefonische consulten, merken we dat in veel gevallen telefonisch een goede beoordeling door de bedrijfsarts kan worden gemaakt. Vorige week verscheen een persbericht van OVAL: Werknemers positief over online contact met arbodienst dat Ipsos in december 2020 onderzoek verrichtte naar de arbodienstverlening.

Telefonisch contact met de bedrijfsarts

Ipsos ondervroeg ruim 1.100 werknemers die na een verzuimmelding te maken hebben gehad met een arbodienst. Van deze werknemers had 76 procent telefonisch of via beeldbellen contact met de bedrijfsarts. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 20 procent het op afstand bellen met de bedrijfsarts of casemanager ervaart als beter dan persoonlijk contact en voor circa 65 procent maakt het geen verschil. Vijftien procent vindt het minder goed dan live contact.

Wij spraken met bedrijfsarts mw. de Laat over haar ervaringen het afgelopen jaar.

Veranderingen in het werk van de bedrijfsarts

‘Sinds september 2019 werk ik als bedrijfsarts voor ArboTeam. Eens per twee weken heb ik mijn spreekuur op de locatie van ArboTeam in Eindhoven en heb ik face-to-face overleg met de casemanagers. Totdat het coronavirus ervoor zorgde dat de samenleving veranderde. Ook mijn werk als bedrijfsarts is daardoor veranderd.’

(tekst gaat verder onder afbeelding)

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

‘Ik weeg met de casemanager af of een spreekuur telefonisch kan plaatsvinden.’


Arbodienstverlening tijdens de coronavirus

Spreekuur telefonisch

‘Het spreekuur vindt momenteel veelal telefonisch plaats. Ook het overleg met de casemanagers gebeurt telefonisch of via beeldbellen. Soms zijn er situaties waarin het grote voordelen heeft een medewerker fysiek op het spreekuur uit te nodigen. Je kunt daarbij denken aan medewerkers met een arbeidsconflict, psychische problematiek of situaties waarin lichamelijk onderzoek gedaan moet worden.’

‘Samen met de casemanagers van ArboTeam maak ik bij iedere medewerker een afweging of het spreekuur al dan niet telefonisch kan plaatsvinden. Is een telefonische afspraak niet wenselijk, wordt een medewerker op de locatie van ArboTeam uitgenodigd. Natuurlijk wordt vooraf nagegaan of de medewerkers klachten hebben die kunnen passen bij het coronavirus.’

Onze spreekuur locatie in Eindhoven

‘Op de locatie van ArboTeam in Eindhoven is de situatie zo ingericht dat de kans op besmetting zo klein mogelijk is. Zo is handdesinfectie aanwezig, worden zitplaatsen na iedere gast gereinigd en worden deuren geopend zodat medewerkers geen deurkrukken hoeven aan te raken. Ook wordt het spreekuur zo gepland dat gasten van ArboTeam elkaar niet tegen komen in het gebouw en is het ventilatie systeem extra gecontroleerd.’

Het spreekuur in de toekomst

‘Mijn werk als bedrijfsarts is en blijft werk in contact met mensen. Ik vind het fijn dat ik zo nu en dan medewerkers op de locatie van ArboTeam mag ontvangen. En hoewel een deel van de spreekuren telefonisch zal blijven plaatsvinden, kijk ik uit naar het moment dat een face-to-face spreekuur weer vanzelfsprekend wordt.’


vitaliteit medewerkers verhogen

Vitaliteit van uw medewerkers verhogen: vijf tips!

Vitale medewerkers zijn energiek, gemotiveerd en productief. Eigenschappen die uw bedrijf ten goede komen en u daarom wilt versterken. Wij geven 5 tips om vitaliteit te verhogen binnen uw bedrijf.
Arbodienst aansluiten op ziekteverzuimbeleid

Arbodienst aansluiten op ziekteverzuimbeleid

De arbowet schrijft voor dat iedere werkgever zich aansluit bij een bedrijfsarts of arbodienst. Daarnaast moeten risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid geïnventariseerd en aangepakt worden middels een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Om daadwerkelijk aan het terugdringen van verzuim, verbeteren van preventie en verhogen van vitaliteit op het werk te kunnen werken, is ziekteverzuimbeleid nodig. En dat vraagt om maatwerk, want iedere organisatie is anders.

Re-integreren na corona

Voor zover nu bekend houdt ongeveer 10% van de mensen die Covid-19 doormaken langdurig last van klachten. Voor werkgevers die hun getroffen medewerkers na een periode van volledige afwezigheid zien terugkeren op het werk, kan het lastig zijn de situatie en het verloop van de re-integratie te begrijpen.