Arbodienstverlening tijdens het coronavirus

Een telefonisch spreekuur met de bedrijfsarts is sinds een jaar – coronavirus –  meer regel dan uitzondering. Waar wij, en ook onze klanten, altijd wat huiverig waren voor telefonische consulten, merken we dat in veel gevallen telefonisch een goede beoordeling door de bedrijfsarts kan worden gemaakt. Vorige week verscheen een persbericht van OVAL: Werknemers positief over online contact met arbodienst dat Ipsos in december 2020 onderzoek verrichtte naar de arbodienstverlening.

Telefonisch contact met de bedrijfsarts

Ipsos ondervroeg ruim 1.100 werknemers die na een verzuimmelding te maken hebben gehad met een arbodienst. Van deze werknemers had 76 procent telefonisch of via beeldbellen contact met de bedrijfsarts. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 20 procent het op afstand bellen met de bedrijfsarts of casemanager ervaart als beter dan persoonlijk contact en voor circa 65 procent maakt het geen verschil. Vijftien procent vindt het minder goed dan live contact.

Wij spraken met bedrijfsarts mw. de Laat over haar ervaringen het afgelopen jaar.

Veranderingen in het werk van de bedrijfsarts

‘Sinds september 2019 werk ik als bedrijfsarts voor ArboTeam. Eens per twee weken heb ik mijn spreekuur op de locatie van ArboTeam in Eindhoven en heb ik face-to-face overleg met de casemanagers. Totdat het coronavirus ervoor zorgde dat de samenleving veranderde. Ook mijn werk als bedrijfsarts is daardoor veranderd.’

(tekst gaat verder onder afbeelding)

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

‘Ik weeg met de casemanager af of een spreekuur telefonisch kan plaatsvinden.’


Arbodienstverlening tijdens de coronavirus

Spreekuur telefonisch

‘Het spreekuur vindt momenteel veelal telefonisch plaats. Ook het overleg met de casemanagers gebeurt telefonisch of via beeldbellen. Soms zijn er situaties waarin het grote voordelen heeft een medewerker fysiek op het spreekuur uit te nodigen. Je kunt daarbij denken aan medewerkers met een arbeidsconflict, psychische problematiek of situaties waarin lichamelijk onderzoek gedaan moet worden.’

‘Samen met de casemanagers van ArboTeam maak ik bij iedere medewerker een afweging of het spreekuur al dan niet telefonisch kan plaatsvinden. Is een telefonische afspraak niet wenselijk, wordt een medewerker op de locatie van ArboTeam uitgenodigd. Natuurlijk wordt vooraf nagegaan of de medewerkers klachten hebben die kunnen passen bij het coronavirus.’

Onze spreekuur locatie in Eindhoven

‘Op de locatie van ArboTeam in Eindhoven is de situatie zo ingericht dat de kans op besmetting zo klein mogelijk is. Zo is handdesinfectie aanwezig, worden zitplaatsen na iedere gast gereinigd en worden deuren geopend zodat medewerkers geen deurkrukken hoeven aan te raken. Ook wordt het spreekuur zo gepland dat gasten van ArboTeam elkaar niet tegen komen in het gebouw en is het ventilatie systeem extra gecontroleerd.’

Het spreekuur in de toekomst

‘Mijn werk als bedrijfsarts is en blijft werk in contact met mensen. Ik vind het fijn dat ik zo nu en dan medewerkers op de locatie van ArboTeam mag ontvangen. En hoewel een deel van de spreekuren telefonisch zal blijven plaatsvinden, kijk ik uit naar het moment dat een face-to-face spreekuur weer vanzelfsprekend wordt.’


Financiële gezondheid van uw medewerkers

Biedt u uw medewerkers hulp bij financiële problemen? Een belangrijke vraag om te beantwoorden nu het leven duurder wordt, geldzorgen bij lage en middeninkomens toenemen en er sprake is van arbeidskrapte. Hoe kunt u financiële gezondheid een plek kunt geven in de organisatie. Wij zetten een aantal tips voor u op een rij.
Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking of rugzak

Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking

Steeds meer werkgevers geven aan dat het aannemen en doorstromen van mensen uit bepaalde doelgroepen een hoge prioriteit heeft. Het aandeel medewerkers met een arbeidsbeperking neemt echter nog niet toe binnen bedrijven. De subsidieregelingen blijken vaak niet bekend te zijn. Wij geven een overzicht van deze regelingen.
Ziekteverzuim en disfunctioneren

Verzuim en disfunctioneren

Een werknemer meldt zich ziek tijdens een functioneringstraject. Regelmatig begeleid ik als casemanager dergelijke casussen en zie ik hoe complex zo’n situatie kan zijn. Wat kan je het beste doen in zo’n geval? Ik geef graag wat tips, op basis van mijn ervaringen uit de praktijk.