Bij welke arbodienst of bedrijfsarts kunt u terecht?

Iedere werkgever is verplicht een contract af te sluiten met een bedrijfsarts. Meestal werkt een bedrijf hiervoor samen met een arbodienst. In Nederland zijn er veel verschillende arbodiensten. Uw werkgever maakt zelf de keuze voor een passende arbodienst, in overeenstemming met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Hoe weet u wie uw arbodienst of bedrijfsarts is?

Uw werkgever moet u op de hoogte brengen bij welke arbodienst of bedrijfsarts u terecht kan. U kunt dit terugvinden in het verzuimprotocol of personeelshandboek van uw werkgever. Deze kunt u opvragen bij uw leidinggevende of afdeling Personeelszaken / HR.  Werkt u in een kleinere organisatie, dan zijn deze documenten misschien niet aanwezig. Vraag dan bij uw leidinggevende of directeur bij welke arbodienst u terecht kunt.

U heeft vrije toegang tot de bedrijfsarts

Als werknemer is het goed te weten wie uw bedrijfsarts is. U heeft namelijk altijd recht zelf een afspraak bij de bedrijfsarts te maken. Heeft u klachten en wilt u met de bedrijfsarts bespreken wat dit betekent voor uw werk? Dan kunt u een spreekuur aanvragen bij uw arbodienst. Ook als u nog niet ziek gemeld bent bij uw werkgever. Dit wordt een open spreekuur of preventief spreekuur genoemd. De arbodienst zal uw aanvraag vertrouwelijk behandelen en hierover geen informatie met uw werkgever delen.

Is uw werkgever aangesloten bij ArboTeam?

De casemanager is uw eerste en vaste aanspreekpunt. Bel uw casemanager via 040 23 13 850 als u vragen heeft over uw gezondheid in relatie tot uw werk, of werkomstandigheden die mogelijk tot een ziekmelding leiden. De casemanager zal u zo nodig in contact brengen met de bedrijfsarts.

Waar kan ik vinden bij welke arbodienst mijn werkgever is aangesloten.

  • Het personeelshandboek
  • Het verzuimprotocol
  • Personeelszaken of HR
  • Leidinggevende of directeur

U kunt ten alle tijde contact opnemen als werknemer met de arbodienst van uw werkgever. Ook als u niet ziek bent maar een vraag of situatie wilt voorleggen.

Financiële gevolgen van een bedrijfsongeval

U raakt arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval. Wat betekent dit voor uw loon? Heeft u recht op een schadevergoeding?
arbodienst - bij welke arbodienst is uw werkgever aangesloten

Bij welke arbodienst of bedrijfsarts kan ik terecht?

Iedere werkgever is verplicht een contract af te sluiten met een bedrijfsarts. Vaak wordt dit geregeld via een arbodienst. Uw werkgever moet u op de hoogte brengen bij welke arbodienst of bedrijfsarts u terecht kan.
een onveilige werkplek of situatie op het werk melden

Onveilige werkplek of werkomstandigheden?

Is er sprake van een onveilige situatie op uw werk? Dan is het belangrijk als medewerker om dit te melden. Zo helpt u ongelukken en ziekteverzuim te voorkomen. Maar waar kunt u het beste terecht?