Ziek door een bedrijfsongeval

U raakt arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval. Wat betekent dit voor uw loon? Heeft u recht op een schadevergoeding?

Wat zijn de financiële gevolgen van ziekteverzuim voor u?

Bij ziekteverzuim heeft u twee jaar recht op tenminste 70% loondoorbetaling door uw werkgever. Kunt u binnen deze periode niet weer volledig het werk hervatten, dan beoordeelt het UWV of u recht heeft op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Uw werkgever kan u vervolgens ontslaan. Dit geldt voor alle medewerkers die ziek worden. Er zijn geen andere regels van toepassing als het ziekteverzuim het gevolg is van een bedrijfsongeval. Mogelijk kunt u uw werkgever wel aansprakelijk stellen voor de schade die u oploopt.

Financieel Inzicht kan problemen voorkomen

Weet u hoe uw financiële situatie er uit komt te zien als u langdurig arbeidsongeschikt raakt? Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen? Veel medewerkers hebben hier geen inzicht in. Dat is logisch, want u bent hier niet dagelijks mee bezig. Om financiële verrassingen te voorkomen is het raadzaam inzicht te hebben in uw situatie.

Vraag daarom bij uw werkgever na welke (financiële) regelingen voor u getroffen zijn in geval van een ongeval of arbeidsongeschiktheid. Ook kunt u eenvoudig gebruik maken van onze Financieel Inzicht tool. Met deze tool krijgt u, en uw eventuele partner, snel inzicht in uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid, pensioen of overlijden. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en kunt u zo nodig maatregelen treffen om een financiële problemen te voorkomen.

Hoe ziet uw financiële situatie er dan uit?

Heeft u inzicht in uw financiële situatie mocht u arbeidsongeschikt raken als gevolg van een bedrijfsongeval. We staan hier vaak niet bij stil. Veel medewerkers hebben hier niet over nagedacht.

Wat is er geregeld

  • Twee jaar recht op 70% loondoorbetaling
  • Daarna beoordeeld het UWV of u recht heeft op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid
  • Uw werkgever kan u vervolgens ontslaan

Wat betekent dit voor u? Kom niet voor verrassingen te staan, tref indien nodig maatregelen om financiële problemen te voorkomen. Dit kan met financieel inzicht afgestemd op uw situatie.

Financiële gevolgen van een bedrijfsongeval

U raakt arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval. Wat betekent dit voor uw loon? Heeft u recht op een schadevergoeding?
arbodienst - bij welke arbodienst is uw werkgever aangesloten

Bij welke arbodienst of bedrijfsarts kan ik terecht?

Iedere werkgever is verplicht een contract af te sluiten met een bedrijfsarts. Vaak wordt dit geregeld via een arbodienst. Uw werkgever moet u op de hoogte brengen bij welke arbodienst of bedrijfsarts u terecht kan.
een onveilige werkplek of situatie op het werk melden

Onveilige werkplek of werkomstandigheden?

Is er sprake van een onveilige situatie op uw werk? Dan is het belangrijk als medewerker om dit te melden. Zo helpt u ongelukken en ziekteverzuim te voorkomen. Maar waar kunt u het beste terecht?