Onveilige werkplek melden

Is er sprake van een onveilige situatie op uw werk? Dan is het belangrijk als medewerker om dit te melden. Zo helpt u ongelukken en ziekteverzuim te voorkomen. Maar waar kunt u het beste terecht?

Meld de onveilige situatie eerst bij uw werkgever

Werkt u in een klein bedrijf, dan kunt u meestal makkelijk terecht bij uw leidinggevende of baas. Werkt  u voor een grote organisatie en kunt u de situatie niet met uw leidinggevende oplossen? Dan is er vaak ook een afdeling personeelszaken / HR of een preventiemedewerker waar u de situatie kan aankaarten. Mocht u zich nog niet geholpen voelen, dan kunt u ook in gesprek met de ondernemingsraad of een vertrouwenspersoon.

Wanneer vraagt u advies aan de bedrijfsarts of arbodienst?

Komt u er met uw werkgever niet uit? Of twijfelt u of de situatie echt onveilig is? Neem dan contact op met uw bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts heeft een belangrijke taak om te helpen ziekteverzuim te voorkomen. De bedrijfsarts adviseert daarom gevraagd en ongevraagd uw werkgever, en zo mogelijk de ondernemingsraad en preventiemedewerker, over het voorkomen van onveilige situaties op het werk.

Neem contact op met de Arbeidsinspectie als uw klacht niet opgelost wordt

Heeft u bovenstaande stappen gezet, maar is er nog geen oplossing voor de onveilige situatie? Dan kunt u een melding maken bij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich aan de wet houden.

Een bijna ongeval, ongeval of onveilige situatie melden. Waar kunt u dit doen?

  • Uw leidinggevende
  • Afdeling personeelszaken of HR
  • Preventie medewerker
  • Een vertrouwenspersoon

U kunt ook contact opnemen met de arbodienst of bedrijfsarts waar uw werkgever bij aangesloten is.

ArboTeam

Is ArboTeam de arbodienst van het bedrijf waar u werkt? Dan kunt u contact met ons opnemen. De casemanager is uw eerste en vaste aanspreekpunt. De casemanager luistert naar uw verhaal en bespreekt met u wat u kan doen. Zo nodig brengt de casemanager u in contact met de bedrijfsarts. Uw contact met ons wordt vertrouwelijk behandeld.

Bel 040 23 13 850

Ziek door een bedrijfsongeval

U wilt voorkomen dat u door een onveilige situatie op het werk te maken krijgt met een bedrijfsongeval. In 2019 hadden 114.000 medewerkers te maken met een ongeval tijdens het werk met ziekteverzuim tot gevolg (bron: TNO). Voor werknemers en werkgevers hebben bedrijfsongevallen met ziekteverzuim gevolgen. Werkgevers krijgen te maken met lagere productiviteit, vervanging van personeel en het begeleiden van de zieke medewerker. Bedrijven zijn verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie  (RIE) op te stellen om risico’s voor de veiligheid en gezondheid van het personeel zo klein mogelijk te houden. Voor een werknemer kan een bedrijfsongeval ook tot meer schade leiden dan alleen de ziekmelding.

Wat zijn de financiële gevolgen voor u?

U raakt arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval. Wat betekent dit voor uw loon? Heeft u recht op een schadevergoeding?

Financiële gevolgen van een bedrijfsongeval

U raakt arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval. Wat betekent dit voor uw loon? Heeft u recht op een schadevergoeding?
arbodienst - bij welke arbodienst is uw werkgever aangesloten

Bij welke arbodienst of bedrijfsarts kan ik terecht?

Iedere werkgever is verplicht een contract af te sluiten met een bedrijfsarts. Vaak wordt dit geregeld via een arbodienst. Uw werkgever moet u op de hoogte brengen bij welke arbodienst of bedrijfsarts u terecht kan.
een onveilige werkplek of situatie op het werk melden

Onveilige werkplek of werkomstandigheden?

Is er sprake van een onveilige situatie op uw werk? Dan is het belangrijk als medewerker om dit te melden. Zo helpt u ongelukken en ziekteverzuim te voorkomen. Maar waar kunt u het beste terecht?