De financiële gezondheid van uw medewerkers

Biedt u uw medewerkers hulp bij financiële problemen? Een belangrijke vraag om te beantwoorden nu het leven duurder wordt, geldzorgen bij lage en middeninkomens toenemen en er sprake is van arbeidskrapte.

Ziekteverzuim door financiële problemen

Financiële gezondheid is net zo belangrijk als fysieke en mentale gezondheid. Medewerkers met financiële problemen zorgen voor productiviteitsverlies en een hoger ziekteverzuim binnen uw bedrijf. Uit onderzoek van het Nibud (2017) blijkt dat medewerkers met geldzorgen gemiddeld 20% minder productief zijn en 7 dagen extra ziek per jaar.

Herkent u de signalen?

Krijgt u vragen over het moment van de salarisbetaling, verzoeken om een voorschot of meer uren? Ook een loonbeslag of inhouding van de zorgpremie op het salaris zijn duidelijke signalen dat er geldproblemen zijn. Maar denk ook aan signalen als meer ziekmeldingen, gebeurtenissen in de privé situatie zoals een scheiding of een overlijden, concentratieproblemen en stressgevoeligheid.

Maak financiële gezondheid onderdeel van goed werkgeverschap

Wat kunt u als werkgever doen om medewerkers met financiële problemen te helpen? De website financieelfittewerknemers.nl van de Rijksoverheid geeft inzicht in hoe u uw medewerkers kunt faciliteren en hoe u financiële gezondheid een plek kunt geven in de organisatie. Wij zetten een aantal tips voor u op een rij.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 850

Voor de zorgverzekering betekent dit dat uw medewerkers wellicht hun eigen risico gaan verhogen en aanvullende verzekeringen beëindigen om maandelijks geld te besparen.

Tip 1: Bied financieel inzicht aan met een budgetcoach of financieel adviseur

Er zijn diverse instanties en websites waar uw medewerker met geldzorgen of financiële problemen terecht kan. Veel instanties zijn alleen bereikbaar onder kantoortijden. Bied daarom de mogelijkheid hulp te zoeken tijdens werktijd. Omdat veel mensen financiële risico’s niet overzien, kunt u medewerkers inzicht geven met een financiële gezondheidsscan. U kunt als werkgever, op uw kosten, een budgetcoach inzetten die zowel preventief inzicht geeft als begeleiding biedt als er financiële problemen zijn. Een financieel adviseur kan pensioenadvies geven en financieel inzicht in de gevolgen van meer of minder werken. Ook kan een financieel adviseur helpen om financieel inzicht te geven over de financiële risico’s die een werknemer en diens gezin lopen bij ingrijpende gebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden.

Tip 2: Maak het hulpaanbod breed bekend binnen uw organisatie

Er is veel schaamte rondom financiële problemen of geldvragen. Zorg daarom dat medewerkers gemakkelijk toegang hebben tot informatie over de beschikbare hulp. Denk aan het toevoegen van informatie aan de informatiemap bij indiensttreding en het personeelshandboek. Middels nieuwsbrieven en het verspreiden van posters of flyers kunt u het onderwerp onder de aandacht houden.

Tip 3: Bied hulp bij de keuze voor de zorgverzekering 2023

Door geldstress richten mensen zich meer op de korte termijn. Voor de zorgverzekering betekent dit dat uw medewerkers wellicht hun eigen risico gaan verhogen en aanvullende verzekeringen beëindigen om maandelijks geld te besparen. Op langere termijn kan dit tot gevolg hebben dat medewerkers benodigde zorg mijden of te maken krijgen met meer geldproblemen. Beide kunnen leiden tot productiviteitsverlies en (langdurig) ziekteverzuim. Denk na hoe u medewerkers stimuleert de juiste zorgpolis te kiezen. Biedt u al een collectieve zorgverzekering aan? Overweeg bijvoorbeeld een deel van de zorgpremie te betalen voor al uw medewerkers. En zorg dat uw beleid duidelijk is omtrent het wel of niet meebetalen aan individuele zorgkosten van medewerkers, zoals fysiotherapie.

Meer informatie

Op website financieelfittewerknemers.nl van Wijzer in Geldzaken vindt u meer informatie en tools om aan de slag te gaan met financiële gezondheid binnen uw bedrijf.

Financiële gezondheid van uw medewerkers

Biedt u uw medewerkers hulp bij financiële problemen? Een belangrijke vraag om te beantwoorden nu het leven duurder wordt, geldzorgen bij lage en middeninkomens toenemen en er sprake is van arbeidskrapte. Hoe kunt u financiële gezondheid een plek kunt geven in de organisatie. Wij zetten een aantal tips voor u op een rij.
Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking of rugzak

Subsidieregelingen bij personeel met een arbeidsbeperking

Steeds meer werkgevers geven aan dat het aannemen en doorstromen van mensen uit bepaalde doelgroepen een hoge prioriteit heeft. Het aandeel medewerkers met een arbeidsbeperking neemt echter nog niet toe binnen bedrijven. De subsidieregelingen blijken vaak niet bekend te zijn. Wij geven een overzicht van deze regelingen.
Ziekteverzuim en disfunctioneren

Verzuim en disfunctioneren

Een werknemer meldt zich ziek tijdens een functioneringstraject. Regelmatig begeleid ik als casemanager dergelijke casussen en zie ik hoe complex zo’n situatie kan zijn. Wat kan je het beste doen in zo’n geval? Ik geef graag wat tips, op basis van mijn ervaringen uit de praktijk.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.